Litomysl Město pro lidi

Dotace na pořízení domácích kompostérů

Občané mohou opět žádat o dotaci z programu na podporu nákupu domácích kompostérů. Příjem žádostí proběhne od 1. 4. do 31. 7. 2019. Z rozpočtu do tohoto programu bylo radou města vyčleněno 30 tisíc korun, dotace na nákup jednoho domácího kompostéru bude v maximální výši 800 korun.

Finanční pomoci se dočkají ti, kteří zakoupili kompostéry v termínu od 1. 10. 2018 do 31. 7. 2019 o minimálním objemu 390 litrů, jenž je či bude umístěný na oploceném pozemku nebo funkčním celku v rámci zahrádkářských kolonií ve vlastnictví, nájmu nebo prokazatelném užívání žadatele.

Podat lze pouze jednu žádost na jeden pozemek nebo jeden funkční celek v rámci zahrádkářských kolonií, na které nebyla v období 10 předcházejících let poskytnuta dotace na nákup domácího kompostéru. Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby, které užívají oplocené pozemky na území Litomyšle a současně nemají žádný dluh po splatnosti vůči městu nebo MÚ.

Přesné znění podmínek Dotačního programu na podporu nákupu domácích kompostérů najdete na webu města, případně v budově MěÚ na adrese Bří Šťastných 1000, tel. 461 653 364.

Základní pravidla jak kompostovat:

  1. Silnější větve (o průměru větším než je 5 mm) naštěpkujeme.
  2. Do spodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody.
  3. Skladba materiálu ke kompostování by měla být pestrá.
  4. Kompost dobře promícháme-vlhké se suchým, zelené s hnědým = dusíkaté (mladá krátká tráva s králičím a slepičím trusem) s uhlíkatým (sláma, piliny, kůra, nadrcené větve z prořezávek stromů)
  5. K rychlému nastartování tlení přispějeme přídavkem zralého kompostu z minulých let
  6. Pravidelně kontrolujeme optimální vlhkost v kompostu
  7. Kompost doporučujeme po 1-2 měsících přeházet (u uzavřených komposterů není nutné provádět)
  8. Kompost je zralý po 6 měsících


datum zveřejnění: 03. 04. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Dotace na pořízení domácích kompostérů


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty