Litomysl Město pro lidi

Společné stezky pro chodce a cyklisty

Město Litomyšl zřídilo na podzim roku loňského roku na základě doporučení dopravní komise rady města na vybraných úsecích společné stezky pro cyklisty a chodce. Podněty na jejich zřízení se objevovaly od občanů opakovaně a tímto opatřením se město snaží vyjít vstříc jejich přání.

Jedná se o úseky, které bylo dříve možné považovat spíše za chodníky, ale cyklisté je většinou stejně obecně používali:

  • od ulice Trstěnická ke světelné křižovatce
  • podchod pod I/35 před objektem Sokolovny Litomyšl
  • části ulice Benátská a U Náhonu
  • v okolí nedávno zrekonstruovaného podchodu pod silnicí I/35 mezi nákupními centry Albert a Billa
  • nadchod nad silnicí I/35 u Smetanova domu

Dopravní komise k doporučení přistoupila s tím, že bude očekávat vzájemnou ohleduplnost obou skupin účastníků provozu – chodců a cyklistů. Pro společné stezky totiž jiná ustanovení v zákoně nejsou uvedeny. Především cyklisté by si na těchto úsecích měli uvědomit, že je nutné omezit rychlost jízdy a není vhodné si žádným způsobem vynucovat volný průjezd. Účelem nového označení bylo především to aby bylo jednoznačné, že uvedené komunikace mohou užít bez rizika vystavení se postihu ze strany městské nebo státní policie.

Dopravní komise předem deklarovala to, že ji na uvedených úsecích vidí jako přednostní pohyb chodců. Bude tedy velmi záviset na tom, jaké zkušenosti budou s výše zmíněnou vzájemnou ohleduplností obou skupin. Pokud by mělo docházet především k prokazatelnému ohrožování chodců, je dopravní komise a město Litomyšl připraveno přistoupit k navrácení do původního stavu.

Prosíme tedy tímto především cyklisty, aby výše uvedenou podmínky respektovali. Chodce potom hlavně tímto sdělením chceme upozornit na možnost výskytu cyklistů na úsecích a aby tomuto faktu přizpůsobili jejich užívání (např. vyšší dohled nad dětmi, chůze po pravé straně, větší ostražitost). Věříme, že jsme společně schopni splnit očekávání, které vedlo k zavedení opatření – zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu ve městě při zachování bezpečnosti chodců.

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru místního a silničního hosp. MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 03. 04. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Společné stezky pro chodce  a cyklisty


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty