Litomysl Město pro lidi

Jarní svozové akce biologického odpadu

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 8. dubna do 18. dubna na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (mezi který patří například posekaná tráva, odpad ze zahrádek, větve).

Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma. Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Michal Kopecký, Jana Vybíralová, Milan Hlous (všichni tel. 461 613 491).

Lenka Hladíková
Městské služby Litomyšl

datum zveřejnění: 03. 04. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Jarní svozové akce biologického odpadu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty