Litomysl Město pro lidi

Dětští dokumentaristé natočí vzpomínky pamětníků

Druhá světová válka, politické procesy 50. let a kolektivizace, ale také doba relativně nedávná a události roku 1989. To jsou témata, kterým se bude až do konce června věnovat devět žákovských týmů ze tří litomyšlských a jedné českotřebovské základní školy.

Zapojily se totiž do projektu Příběhy našich sousedů, které realizuje nezisková organizace Post Bellum díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a měst Litomyšl a Česká Třebová.

Najít ve svém okolí pamětníka, natočit jeho vyprávění, to dále zpracovat do rozhlasové či video reportáže, komiksu nebo třeba divadelní scénky a nakonec příběh srozumitelně představit veřejnosti. To jsou úkoly, které před sebou žáci 8. až 9. tříd mají. Pomáhat jim při tom budou jejich učitelé dějepisu nebo občanské výchovy a regionální koordinátorka Michaela Kaplavková. „Jsem příjemně překvapena velkým zájmem o tento projekt ze strany žáků. Z našich výzkumů vyplývá, že děti získávají díky projektu nejen znalosti o moderních dějinách a práci s technikou, ale učí se spolupracovat v týmu a dochází i ke zlepšení jejich vztahu k učitelům i starší generaci. V dětech projekt probouzí také zájem o rodinnou historii a osud jejich rodiny ve 20. století,“ míní Kaplavková.

Některé děti v rámci projektu navštíví Český rozhlas, kde si s pomocí odborníka zpracují vlastní rozhlasovou reportáž, jiné sestříhají a vytvoří video reportáž pod dohledem profesionála nebo nakreslí komiks. Účast v projektu potvrdili např. Václav Jozefy, MUDr. František Zeman či Vojtěch Stříteský. Nejen jejich zajímavé životní příběhy pak děti představí široké veřejnosti na závěrečném slavnostním večeru 26. června v litomyšlském kině Sokol. Zpracované vzpomínky pamětníků se stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak uchovány pro další generace.

K červnu 2018 se do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů zapojilo na 3 182 žáků a studentů z téměř pěti set škol po celé České republice, kteří zdokumentovali celkem 761  pamětnických příběhů. Cílem projektu není zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale naopak zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.

Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum, který dokumentuje a veřejnosti zpřístupňuje životní příběhy pamětníků, kterým do života zasáhl jeden či oba totalitní režimy 20. století. Spolutvůrci projektu jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas. Post Bellum také vzdělává děti i dospělé, vydává knihy, organizuje výstavy, společenské akce, zážitkové workshopy či školní vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů. Posluchači a diváci mohou znát rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy 20. století, který od roku 2013 vysíláme na vlnách Českého rozhlasu, nebo stejnojmenný šestnáctidílný dokument vysílaný v České televizi. Pobočku pro východní Čechy jsme založili v říjnu 2017 a zaměřujeme se primárně na natáčení vzpomínek východočeských pamětníků. Realizujeme výstavy, pořádáme besedy, vzděláváme žáky a studenty, vyrábíme televizní dokumenty a publikujeme příběhy východočeských pamětníků.

Mgr. et Mgr. Hana Živná
vedoucí vzdělávacích projektů pro východní Čechy Post Bellum

datum zveřejnění: 07. 03. 2019
datum aktualizace: 08. 03. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto: Stanislav Švejcar


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty