Litomysl Město pro lidi

Více míst pro trávení volného času

Řada Litomyšlanů ve volných chvílích ráda tráví čas v okolí města. Místa jako Nedošínský háj, židovský hřbitov nebo stará plovárna svádí při pěkném počasí k toulkám o samotě i procházkám s rodinou. A zajímavých míst pro trávení volného času by v okolí mohlo být více.

Vedení města v současné době jedná s pedagogy a studenty architektury z Českého vysokého učení technického v Praze, kteří se v rámci odborných předmětů budou zajímat o některá místa v Litomyšli a jejich možný rozvoj. „Chceme  prověřit, zda by bylo možné realizovat menší architektonické zásahy v okolí města, jako jsou například lavičky, altány, vodní prvky, vyhlídky či umělecká díla, která vhodně a citlivě doplní zdejší krajinu. Vytipovaných máme dvanáct lokalit a vše je na samém počátku, sami jsme zvědavi, s čím studenti přijdou,“ vysvětluje záměr města Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení investic MěÚ Litomyšl.

Vzniklé studie 30 vysokoškoláků mohou posloužit jako podklad k další fázi projektování. Pokud se budou návrhy líbit občanům, může v budoucnu dojít k jejich realizaci. A jaké lokality dostali studenti k prozkoumání? Například okolí Hlubokého rybníku, Malého a Velkého Košíře, zelené plochy poblíž heliportu a Husovy čtvrti nebo prostor u rasovny a židovského hřbitova.

Nezávisle na tomto projektu se připravuje studie na vytvoření alejí podél cest z města a plánuje se další výsadba zeleně v Litomyšli.

Bc. Zuzana Adamská
tiskové oddělení

datum zveřejnění: 06. 03. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační foto: Manuel Inglez, Unsplash.com


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty