Litomysl Město pro lidi

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví bude aktivnější

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska pomáhá od konce roku 2015. Jeho cílem je poskytovat finanční pomoc Litomyšlské nemocnici, privátním poskytovatelům zdravotní péče, pacientům, záchranné službě a místním charitám. Za téměř čtyři roky existence do něj město vložilo dva miliony korun.

Další desítky tisíc pak darovaly okolní obce a firmy. Z těchto peněz se pak podpořil nákup přístroje pro rázovou vlnu na rehabilitační oddělení místní nemocnice za 390 tisíc korun, dále fond částkou 300 tisíc spolufinancoval nákup vybavení pro internu Litomyšlské nemocnice. Správní rada na sklonku roku 2017 rovněž milionem korun podpořila nákup elektrochirurgického vybavení a tří pasivních antidekubitálních matrací do nemocnice. Z této částky také pořídili ošetřovatelkám z farní charity nové auto, kterým jezdí do terénu za klienty.

Na podporu zdejšího zdravotnictví tak v minulých letech putovalo přes 1,5 milionu korun, finance pomohly především pacientům místní nemocnice a klientům charity. Na další roky má správní rada nadačního fondu připraveno několik projektů, které podpoří zdejší zdravotnictví, ale také by měly zvýšit zájem veřejnosti o tuto problematiku. Jak možných příjemců, tak sponzorů fondu. Podrobněji o nich budeme informovat v dalších číslech Lilie.

Pokud jste poskytovatelem zdravotní péče a máte zájem o možnou finanční podporu či zvažujete finanční příspěvek do fondu, navštivte web www.litomysl.cz/nadacnifond/, kde se o projektu dozvíte více. V současné době má fond k dispozici 650 tisíc korun, a to i díky pravidelnému ročnímu vkladu města ve výši 250 tisíc, který v únoru schválili zastupitelé.


datum zveřejnění: 06. 03. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví bude aktivnější


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty