Litomysl Město pro lidi

Nemocnice má pevné místo na mapě zdravotnictví

Třetí hejtmanskou zastávkou při návštěvě Litomyšle byla 15. února místní nemocnice, která je nedílnou součástí Nemocnice Pardubického kraje a.s. S vedením řešil hejtman rozvojové plány včetně dokončení rekonstrukce interního oddělení, vybudování parkování či významnou investici do monobloku nemocnice.

„Ačkoliv se často setkáváme s názorem veřejnosti, že je Litomyšlská nemocnice odsunuta v rámci krajského zdravotnictví na druhou kolej, rozhodně to tak není. Podařilo se nám upravit budovu interny a přesunout do ní LDN z vily Klára. Nyní začneme pracovat na dokončení druhé etapy rekonstrukce, která se týká podkrovních prostor a zázemí pro lékaře a zdravotnický personál,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň se zástupci nemocnice řešil možnou výstavbu parkoviště ve spolupráci s městem. „Momentálně máme vybraného projektanta, který by měl projektovou dokumentaci dodat v průběhu května. V investičním záměru je zahájení stavby plánováno na únor 2020, avšak budeme dělat vše proto, abychom zahájili stavbu ještě letos,“ řekl hejtman Netolický s tím, že v letošním roce má kraj připraven projekt na řešení havarijního stavu střechy na budově RTG za přibližně dva miliony korun.

Modernizace monobloku
Hejtman s vedením nemocnice hovořil také o výrazné rekonstrukci monobloku, která by v příštích letech měla vyjít na částku přibližně 60 milionů korun. „Tato investice by velmi pozitivním způsobem posunula nemocnici kupředu, jelikož monoblok potřebuje řadu úprav. Tento projekt jde ruku v ruce s plánem na společný lůžkový fond interních oborů, chirurgie a očního,“ řekl hejtman s tím, že v letošním roce kraj na monoblok uvolní deset milionů korun.

Úpravy budovy z roku 2004 by měly mít zásadní dopad na péči o pacienty. „Rekonstrukce umožní sdružení oborů intenzivní péče a lepší využití technologického vybavení, což se následně odrazí i v personální oblasti. V neposlední řadě pak dojde k bezbariérovému propojení jednotlivých pracovišť,“ popsal plány Nemocnice Pardubického kraje její generální ředitel Tomáš Gottvald.

Budova kožního oddělení
Tématem nemocničního areálu je také budova kožního oddělení, která je nejstarším objektem v areálu. „V minulosti existoval záměr města vybudovat v této lokalitě domov seniorů, avšak vzhledem k případným nutným investicím od záměru upouští a připravuje projekt v jiné lokalitě. Nyní se v budově nachází skladovací prostory a my chceme otevřít debatu o jejím případném využití například pro hospicovou péči, která je v našem kraj umístěna pouze v Chrudimi. V ostatních částech kraje se jedná o terénní péči, Jsme však v tuto chvíli na začátku úvah,“ sdělil hejtman Netolický.

Mgr. Dominik Barták
tiskový mluvčí Pardubického kraje

datum zveřejnění: 19. 02. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Nemocnice má pevné místo na mapě zdravotnictví


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty