Litomysl Město pro lidi

Restaurátoři obnovili malby v Očistcové kapli

Tým odborníků z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, který se věnoval vnitřní výzdobě unikátní Očistcové kaple, dokončil restaurování asi 50 metrů čtverečních maleb. Jednalo se již o třetí etapu podobného zásahu uskutečněnou po roce 1990 v kapli náležící k piaristickému chrámu.

Na restaurování provedená v letech 2003–2004 a 2007–2008 navázala současná etapa až po 10 letech především vzhledem k plánování a realizaci komplexní obnovy koleje v rámci revitalizace zámeckého návrší. V rámci třetí etapy z let 2017 – 2018 se opravily malby na severozápadní stěně kaple a souvisejících okenních a dveřních špaletách, na jihovýchodní stěně a na stěně jihozápadní s dveřní špaletou směrem do kostela.

Na restaurování nástěnných maleb, odstraňování nečistot a opravě stěn pracovali studenti i pedagogové fakulty od prosince 2017. „V této etapě jsme se snažili co nejvíce navázat na předchozí etapy prováděné fakultou restaurování v minulém desetiletí, aby bylo výsledné působení maleb jednotné. I přesto jsme ale provedli drobné úpravy postupu, například ke zpevnění maleb byly použity vápenné nanosuspenze, tedy velmi moderní konzervátorský materiál, jehož výzkumem se na fakultě zabýváme již asi 10 let. Je zajímavé, že tento materiál byl v Očistcové kapli zkoušen již v roce 2008, ale pro malé zkušenosti bylo tehdy od jeho použití upuštěno,“ řekl k problematice restaurování Jan Vojtěchovský, vedoucí Ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita.

Očistcová kaple byla dostavěna a vysvěcena zřejmě v roce 1732, výzdoba je také z tohoto období. Kaple sloužila věřícím jako místo pro konání mší za zemřelé a k modlitbám za jejich duše, které měly ukrátit jejich čas strávený v očistci. Kvůli tomu má Očistcová kaple unikátní výzdobu, na zdech návštěvníci najdou připomínky konečnosti pozemského života – lebky, plazy, kosti a další motivy spojené se smrtí. Obrazy na stěnách a stropu měly ve věřících vyvolat pokoru a sebereflexi. V rámci České republiky se jedná o jednu z mála takto vyzdobených kaplí.

Práce za 412 tisíc korun z poloviny hradil Pardubický kraj, druhou část dodalo město Litomyšl. V současné době restaurátoři jednají s městem o financování oprav poslední části kaple.


datum zveřejnění: 06. 02. 2019
datum aktualizace: 06. 03. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Restaurátoři obnovili malby v Očistcové kapli

obrázek k aktualitě Restaurátoři obnovili malby v Očistcové kapli

obrázek k aktualitě Restaurátoři obnovili malby v Očistcové kapli

obrázek k aktualitě Restaurátoři obnovili malby v Očistcové kapli


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty