Litomysl Město pro lidi

Více kontejnerů, více možností pro třídění

U vlakového nádraží se v lednu na žádost obyvatel zveřejněné ve Starostově odpovědně objevily tři kontejnery na sklo, papír a plasty. V Litomyšli tak funguje již 55 stanovišť, v nichž najdete přes 250 kontejnerů na třídění plastů, čirého a směsného skla a papíru.

Občané mohou využít i pěti veřejně přístupných kontejnerů pro elektroodpad, tří E-boxů v budově Městského úřadu Litomyšl a pěti kontejnerů na kovové obaly u větších nákupních center. K odevzdání použitého oblečení slouží šest veřejně přístupných nádob na použité ošacení, město v této oblasti spolupracuje s Farní charitou Litomyšl a Diakonií Broumov.

Biologicky rozložitelný odpad jako například větve a listí mohou občané umisťovat do volně přístupného kontejneru u sídla městských služeb, město také pravidelně uvolňuje peníze na dotace pro pořízení domácích kompostérů. Dvakrát do roka se také uspořádá mobilní svoz pro tento odpad. Použitých olejů se mohou občané zbavit ve sběrném dvoře.

Za rok Litomyšlan v průměru vyprodukuje 170 kilogramů směsného odpadu. Ten se na většině území odváží jednou za 14 dní, u bytových domů a v centru města jedenkrát za týden. Třídění je efektivní možností, jak vybrané suroviny dále používat a nezatěžovat životní prostředí. Ročně na jednoho obyvatele připadá 75 kilogramů vytříděného odpadu.

Více informací k odpadovému hospodářství najdete na webu litomyšl.cz.


datum zveřejnění: 06. 02. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační foto: Gary Chan, Unsplash.com


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty