Litomysl Město pro lidi

Informace ke kácení stromů na Černé hoře

Na konci loňského roku došlo ke kácení stromů na Černé hoře a v Nedošínském háji. Na Černé hoře káceli lesníci v listopadu a prosinci usychající smrky a listnáče kvůli obavám o bezpečnost lidí, kteří do této lokality chodí sportovat či na procházky. Po kácení však lesníci počítají s masivní výsadbou stromů.

Veřejnost z toho neměla radost, což naprosto chápu, a ani já jsem z kácení neměl dobrý pocit. Bohužel se tam potkalo několik faktorů najednou. Les na Černé hoře vznikl postupným zalesňováním zemědělských pozemků, které začalo na úplném počátku 20. století, tedy před více jak 110 lety. K zalesnění byly použity především sazenice smrku, jasanu, lípy a v některých částech topolu. Smrk je na těchto bohatých stanovištích masivně poškozen hnilobou a společně s topolem a břízou je na hranici své životnosti,“ vysvětluje jednu z příčin kácení stromů na Černé hoře Petr Novák, vedoucí Městských lesů Litomyšl, a dodává další: „V posledních letech dochází v celé republice též k odumírání jasanu, které je způsobeno napadením těchto stromů houbovými patogeny a následně podkorním hmyzem. To všechno vede společně s extrémním suchem a napadením smrků kůrovci k tomu, že se les na Černé hoře začal v posledních letech plošně rozpadat. Našim hlavním úkolem je zajištění bezpečnosti návštěvníků tohoto lesa a řidičů projíždějících po přilehlé komunikaci.“

Snížit riziko zranění vzniklé pádem větví a stromů na návštěvníky Černé hory je podle názoru odborníků možné pouze pokácením odumírajících a nebezpečných stromů. V těžbě dřeva v této lokalitě budou lesníci pokračovat až do konce února, kdy by měli skončit s kácením napadených a dožívajících stromů mezi kempem a cestou na Vlkov. V letošním roce budou Městské lesy Litomyšl realizovat projekt „Posílení rekreační funkce lesa na Černé hoře“, jehož součástí je i zpevnění dosud měkkých pěšin. Některé z nich byly při odklízení kmenů v prosinci poškozeny a záhy opraveny.

Desetitisíce vysazených stromů ročně

Kácením však péče o zdejší flóru zdaleka nekončí. Pracovníci Městských lesů Litomyšl na Černé hoře vysadí vhodnější dřeviny, především dub a jedli, které by měly do budoucna vytvořit podstatně stabilnější porosty než ty současné.

K podobnému zásahu došlo minulý rok i v Nedošínském háji, kam po vykácení nemocných stromů zasadili lesní dělníci přes 3 800 sazenic. V roce 2018 při obnově pokácených porostů nechaly Městské lesy Litomyšl vysadit přes 40 000 sazenic, z toho 6500 listnáčů právě na Černé hoře. A v „zazeleňování“ nejenom této oblíbené lokality hodlají v budoucnu pokračovat. Pro rok 2019 se počítá s obnovou porostů v městském majetku, v přírodě vysadí přes 7 000 smrků, 7 500 jedlí, téměř 4  000 borovic, 250 modřínů, 400 douglasek, přes 9 000 buků a téměř 21 000 dubů.


datum zveřejnění: 03. 01. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační foto: dan, www.freedigitalphotos.net


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty