Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Pomocné značení křižovatek s předností zprava

Již v minulosti se dopravní komise města Litomyšle rozhodla po konzultacích s Centrem dopravního výzkumu a PČR, že by na území města měla být většina křižovatek místních komunikací řešena bez označení přednosti pomocí dopravních značek, to je jako křižovatky s „předností zprava“.

Důvodem nebyla přednostně úspora nákladů na instalaci dopravních značek, ale především snaha o tzv. zklidňování provozu. Je totiž prokázáno, že v takových lokalitách se snižuje především rychlost jízdy vozidel.

První lokalitou, kde došlo k takovéto změně, bylo sídliště rodinných domů v ulicích Družstevní, Kornická, Jabloňová, Končinská, J. Formánka a Hrnčířská. Zároveň bylo záměrem města více upozornit řidiče na povinnost dání přednosti v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava. K tomuto účelu bylo použito nástřiku vodorovného dopravního značení – příčné čáry souvislé. Postupem času ve snaze ještě více zdůraznit tuto povinnost byl u této čáry použit ještě symbol značky P4 – dej přednost v jízdě. Podobné vodorovné značení bylo nedávno na základě žádosti obyvatel realizováno také v prostoru tzv. Fügnerovy čtvrti. Podle dosavadních zkušeností se zdá, že to přispělo ke splnění požadovaných záměrů.

V rámci rekonstrukce ulice 9. května rozhodla dopravní komise města o tom, že i na těchto křižovatkách bude použit princip přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava. V zájmu zdůraznění této změny bylo použito i stejného vodorovného značení. Na základě této změny se objevily připomínky k nevyjasněnosti tohoto řešení.

Chceme tímto tedy všechny občany města informovat o tom, že výše uvedené vodorovné dopravní značení (příčná čára se symbolem značky dej přednost v jízdě) má za účel pouze zdůraznit účastníkům provozu povinnost dát přednost zprava. Symbol značky P 4 (trojúhelník) není podle technických podmínek a zákona samostatnou značkou. Aby měl stejný význam, musel by být doplněn touto svislou dopravní značkou. Tento symbol používá město Litomyšl i v jiných situacích jako upozornění na povinnost dát přednost v souvislosti s jiným ustanovením zákona – například v odbočovacím pruhu ke společnosti Saint Gobain Adfors.

Připomínky k možnému jinému, ač nesprávnému, výkladu tohoto značení projedná dopravní komise a je možné, že toto pomocné vodorovné dopravní značení bude obnovováno pouze v původní podobě, to je pouze jako příčná čára souvislá. Někdy se totiž může stát, že ve snaze použít nějaké podpůrné opatření, může dojít ke špatnému výkladu a tím k matení určité skupiny řidičů.

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 05. 12. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Pomocné značení křižovatek  s předností zprava


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty