Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Rada města ustanovila své poradní orgány

Rada města Litomyšle na svém listopadovém jednání schválila vznik a personální složení některých poradních orgánů. Vedení města při výběru dbalo na to, aby se v nich kromě politických reprezentantů objevili odborníci a občané zajímající se o danou problematiku.

RaM zřizuje pro volební období 2018-2022 v souladu s ust. § 102 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto komise rady:

• Dopravní komise

• Komise pro sport a tělovýchovu

• Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch

• Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování

• Likvidační komise

• Komise pro občanské záležitosti

• Komise pro oblast stavební

• Komise pro oblast životního prostředí

• Komise pro oblast bytové politiky

• Komise pro regeneraci památek a správu památkových hrobů

• Komise „Naše náměstí"

• Mediální komise

Personální složení komisí najdete ZDE.

V listopadu již zastupitelstvo schválilo vznik kontrolního a finančního výboru ZaM, jeho předsedy se stali zástupci nekoaličních uskupení – předsedou finančního výboru je Ing. Vítězslav Hanzl (KSČM), kontrolního Lubomír Sršeň (ČSSD).


datum zveřejnění: 05. 12. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Rada města ustanovila své poradní orgány


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty