Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Vyhodnocení soutěže na údržbu městské zeleně

V červencovém čísle Lilie byla vyhlášena soutěž na podporu údržby zeleně, jejímž hlavním cílem bylo ocenit práci obyvatel města, kteří se nezištně starají o zeleň nacházející se na městských pozemcích. Do prvního ročníku soutěže občané přihlásili celkem sedm příspěvků.

Ty se týkaly různých činností v oblasti péče o městskou zeleň. Od údržby trávníku, přes údržbu v okolí bytového domu až po péči o městské hroby na hřbitově. Každý člen pracovní skupiny pro životní prostředí jednotlivým soutěžním příspěvkům přidělil body.  Po sečtení jednotlivých bodů vzešlo jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo.

1. místo pan Milan Svoboda – péče o živý plot ze zimostrázu v blízkosti kruhového objezdu u Hotelu Dalibor

2. místo Eva Klabanová a Eva Hajrová – péče o hroby v majetku města; péče o okolí domu v ul. 17. listopadu č. p. 846-848

3. místo Miroslava Pešinová – péče o pásy zeleně na ul. Polní č. p. 382

Předávání cen se odehrálo 28. listopadu a místostarosta Radomil Kašpar na něm dal všem zúčastněným drobné dárky jako poděkování města za jejich aktivitu. Soutěžící na prvních třech místech navíc obdrželi finanční odměnu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za práci, pomoc a starost o veřejná prostranství. Velmi si vážíme, že svůj volný čas věnujete práci pro naše město. Budeme rádi, pokud váš zájem o veřejné dění přetrvá i nadále.

Ing. Jana Foltová, Ing. Barbora Čadová
Odbor místního hospodářství MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 05. 12. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Vyhodnocení soutěže na údržbu městské zeleně

1. místo

2. místo

2. místo

3. místo


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty