Litomysl Město pro lidi

Modernizace sterilizace v Litomyšlské nemocnici

Na konci listopadu začala Nemocnice Pardubického kraje modernizovat centrální sterilizaci v Litomyšlské nemocnici. Pracoviště čeká rekonstrukce prostor, a především pak výměna klíčových technologií. Dočasné zastavení provozu však vede i k zastavení provozu na operačních sálech.

Po dobu plánované rekonstrukce tak budou akutní operační zákroky řešit v nemocnici v blízkých Svitavách. V novém by měla být sterilizace od 10. ledna 2019.

Pod trochu zvláštním názvem centrální sterilizace se skrývá jedna z nejdůležitějších částí zdravotnických zařízení. Díky tomuto pracovišti jsou všechny nástroje, které se používají během operací, při vyšetřeních nebo ambulantních zákrocích sterilní a bezpečné pro pacienty i personál.

Do modernizace sterilizace investuje Nemocnice Pardubického kraje téměř 2 miliony

Litomyšlská centrální sterilizace dostane nové přístroje, které umožní například elektronickou evidenci procesu nebo výkonnější myčku. K úpravám dojde i na operačních sálech a v zázemí. „K bezpečnému procesu sterilizace je kromě kvalitního a proškoleného personálu zapotřebí kvalitní technologické zázemí. Ruku v ruce s rekonstrukcí prostor pracoviště centrální sterilizace a výměnou provozního výtahu na operační sály jde i instalace nových přístrojů, které je nutné usadit na svá místa,“ uvedla náměstkyně léčebné péče Litomyšlské nemocnice Zdenka Fenclová.

Protože jsou sterilní nástroje a materiály nedílnou součástí bezpečného průběhu všech operací, je nezbytně nutné uzavřít v době rekonstrukce centrální sterilizace i provoz operačních sálů, a to od 28. 11. 2018 do 9. 1. 2019. „Celková investice společnosti Nemocnice Pardubického kraje do rekonstrukce litomyšlské centrální sterilizace je v hodnotě 1,8 milionu korun. Kromě zakoupení nových přístrojů na sterilizaci a plánované rekonstrukce proběhne i výměna světla na jednom z operačních sálů,“ doplnil Vladimír Ninger, člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnický segment.

Akutní operace zajistí ve Svitavách

Na ostatní provoz plánovaná rekonstrukce vliv nemá, nemocnice dál funguje v běžném režimu, drobné ambulantní výkony, k nimž nebude třeba využít centrálních operačních sálů, se budou provádět i nadále. Plánované operační výkony v tomto období žádné nejsou. V případě, že lékař vyhodnotí, že je u pacienta nutný akutní operační výkon, převezme jej Svitavská nemocnice. „V tuto chvíli nebudeme provádět zásadní opatření ať už personálního, nebo provozního charakteru. Počet operačních výkonů je každoročně v období před a během Vánoc nižší, a proto předpokládáme, že naše kapacity budou dostatečné,“ uvedl Pavel Kunčák, náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice.

Jak se sterilizují nástroje?

Centrální sterilizace zajišťuje bezpečí pacientů. Nástroje ke sterilizaci přicházejí na její příjem v průběhu celého dne. Materiál ke sterilizaci se shromažďuje v přijímací místnosti, kde se vše nejdříve zaeviduje do počítače. Nástroje se odtud vkládají do mycích automatů, ve kterých se dezinfikují, myjí a suší. Po ukončení mycího programu se nástroje balí do jednotlivých obalů, nebo se setují na síta, na nichž najdeme vždy kompletní sadu nástrojů pro konkrétní operační výkon. Během tohoto procesu projde ještě každý nástroj pečlivou kontrolou sestry, která jej prohlédne, zjistí, jestli je dobře umytý a zkontroluje jeho funkčnost. Kontejnery i samostatně zabalené nástroje se pomocí zavážecího vozíku umístí do sterilizátoru, ve kterém proběhne samotná sterilizace. Sterilní boxy a nástroje se následně distribuují zpět na operační sály i jednotlivá oddělení.

Mgr. Kateřina Semrádová
vedoucí oddělení komunikace a marketingu, tisková mluvčí NPK

datum zveřejnění: 28. 11. 2018
datum aktualizace: 03. 01. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto: Nemocnice Pardubického kraje


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty