Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Nabídka zaměstnání na odboru výstavby

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrová řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovních míst na odboru výstavby a územního plánování. Podrobnosti najdete v příloze aktuality.

Referent/ referentka odboru výstavby a územního plánování

Termín pro podání přihlášek: do 25. 1. 2019
Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody
Charakteristika vykonávané činnosti: výkon státní správy na úseku stavebního řádu – zejména umísťování a povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb.

Odborný referent/ odborná referentka odboru výstavby a územního plánování

Termín pro podání přihlášek: do 25. 1. 2019
Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody
Charakteristika vykonávané činnosti: pořizování územních plánů, regulačních plánů a územně plánovacích podkladů pro město Litomyšl a obce ve správním obvodu Městského úřadu Litomyšl, vydávání závazných stanovisek ke stavebním záměrům.

Bližší informace o pracovní pozici:

Ing. Josef Filipi, vedoucí odboru výstavby a územního plánování, tel. 461 653 347, mobil 775 653 314. E-mail: josef.filipi@litomysl.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Litomyšl, IČO 00276944) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Požadavky a další informace k nabídkám zaměstnání najdete v přílohách aktuality.


datum zveřejnění: 29. 10. 2018
datum aktualizace: 11. 12. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty