Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Výzva Více srdce pro Václava Havla je stále živá

Již několik měsíců běží výzva Více srdce pro Václava Havla, kdy lidé mohou zasílat nebo nosit svá osobní zrcátka. Roman Švejda, Lukáš Gavlovský a Josef Pleskot, kteří za výzvou stojí, by s jejich pomocí rádi oživili nejen expozici Srdce v Zámeckém sklepení v Litomyšli, ale také ideje Václava Havla.

Jejich počin lidé poprvé spatří 27. října ve 14.00 hod., kdy se ve sklepení uskuteční vernisáž s debatou do 15.30 hod. „Přijde nám, že je tato výzva zapotřebí. Ve společnosti se něco změnilo. Posunula se někam, kde už není příliš místo pro Srdce pro Václava Havla nebo už není mnoho srdce… Napadlo nás, pojďme nechat to jedno jediné velké srdce, které v zámeckém sklepení je, odrážet v zrcadlech donekonečna mezi sebou, aby vzniklo nekonečné množství srdcí. A budou to vaše zrcátka, ta která nám darujete, ve vašich zrcadlech s vaším příběhem se bude odrážet,“ říká Roman Švejda. Osobní zrcátka je tak možné stále zasílat na adresu Smetanovy Litomyšle, o.p.s. (Jiráskova 133, 57001 Litomyšl) nebo až do 18. října nosit na sběrná místa, která se podařilo zřídit v pražské kavárně NONA na Národní třídě, restauraci U zavěšenýho kafe v Loretánské 13 v Praze, v Divadle Husa na provázku na brněnském Zelném trhu, v Národním divadle Moravskoslezském (pokladna a foyer) v Ostravě, v klubu Sokolka v Luhačovicích na Masarykově třídě 228, v Městském divadle Zlín, v turistickém infocentru v Peci pod Sněžkou, ve výtvarné dílně v Jánských Lázních, v galerii Celnice na Pomezních boudách a přímo v Zámeckém sklepení v Litomyšli. Nově vzniklo sběrné místo na Univerzitě Pardubice, která se se do výzvy zapojila také tím, že všech sedm fakult věnovalo své zrcátko podepsané děkanem a rektorem. „Odevzdat zrcátka je možné u centrálního pultu Univerzitní knihovny – Pardubice – Polabiny, Studentská 519 v otevírací době knihovny. Místo je určeno nejen pro zájemce z univerzity, ale i pro veřejnost,“ uvádí mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová. K výzvě se koncem září přidalo také Informační centrum Litomyšl, kam je rovněž možné nosit osobní zrcátka, a to jak na Smetanovo náměstí, tak do zámeckého IC.

Zrcátka se začnou instalovat 20. října a finální podoba obráceného krystalu, v němž se bude odrážet jak srdce, tak člověk, by měla být hotová během čtyř dnů. „Rádi bychom získali stovky a stovky zrcátek. Jednak aby instalace byla působivá, ale hlavně proto, že jejich množství se stane obrazem sympatií s idejemi Václava Havla. Odrazem touhy po srdečném prostředí," upřesňuje Švejda. Zároveň vnikne dvojlist, který bude vložený do již existující brožury k Srdci. Každý z autorů instalace v něm bude mít prostor k zamyšlení se nad otázkou, co to je mít srdce pro Václava Havla. Architekt Josef Pleskot míní: „Je to mít srdce tepající pro svobodu a pro pořádek, pro otevřené vlídné mezilidské vztahy a pro slušné chování.“

V zámeckém sklepení už se začínají pomalu rozbalovat obálky se zrcátky. K některým lidé připojili svůj osobní vzkaz. Například paní Kateřina ve svém dopisu píše: „Osobně děkuji, že pořádáte tuto akci a pečujete o Havlův odkaz. V těchto dnech / týdnech / letech je to velmi třeba. Kéž by se národ konečně zahlédl, uviděl, jak moc je potřeba, aby se vrátila slušnost, elegance, vnitřní morálka a ohleduplnost… Nechť se sejde, co nejvíce srdcí, vzkazů a zrcátek, ať víme, že máme naději…“ Kačí pak darovala své zrcátko se slovy: „Toto zrcátko patřilo mé babičce!!! Předminulý rok zemřela, rozhodla jsem se vám ho poskytnout, protože pravda a láska má naději, nakonec nenávist a lež porazí. Využijte jej beze zbytku, babička by souhlasila určitě! Byla moc hodná a hodně nás toho naučila!“

Vernisáž nové instalace Více srdce pro Václava Havla se uskuteční den před 100. výročím vzniku samostatné Československé republiky 27. října od 14.00 hod. za účasti autorů i významných hostů. Vernisáž pak plynule přejde v debatu o idejích Václava Havla a T. G. Masaryka.

Na projektu se finančně spolupodílí Pardubický kraj, město Litomyšl a M & M reality holding a.s.

Celý text výzvy:

Milí přátelé,

před necelými sedmi lety zemřel prezident Václav Havel. Po jeho smrti 18. 12. 2011 zaplavilo náměstí a další pietní místa naší země množství svíček, které lidé spontánně zapalovali na uctění jeho památky. Tehdy vznikl nápad odlít z vosku těchto svíček objekt otevřeného Srdce pro Václava Havla, do kterého může každý vstoupit. Po několika měsících putování bylo Srdce v roce 2013 prostě a důstojně natrvalo instalováno v kamenném sklepení zámku v Litomyšli.

Od té doby objekt žije svým životem. Nejen o výročích k němu lidé putují a zanechávají vzkazy. Voskové Srdce pro Václava Havla je symbolem víry, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí… Pro někoho možná patetický výkřik, pro mnohé však idea smysluplná a dosažitelná. Pravdu a lásku hledejme především v sobě, pak se může skutečně odrážet do vnějšího světa.

Cítíme, že se česká společnost v posledních letech velice proměnila – zhrubla, vytrácí se z ní slušnost, soucítění, z politiky se stala špinavá věc ovládaná divnými zájmy. S chutí se plive na Pravdu a Lásku. Srdce pro Václava Havla se vytrácí.

Proto my, autoři plastiky a autor instalace, jsme se rozhodli připomenout Havlův odkaz iniciativou „Více Srdce pro Václava Havla“.

Přáli bychom si, aby se prostor zámeckého sklepení v Litomyšli stal obráceným krystalem, v jehož středu se bude odrážet Srdce a Člověk. Proto Vás prosíme, věnujte nám malé osobní zrcátko. Pokud se nám sejde dostatečný počet, bude to znamenat, že Pravda a Láska má naději. Jestli se vše podaří, máme v plánu oživenou instalaci otevřít v říjnu 2018. Tedy v měsíci, kdy se narodil Václav Havel i náš samostatný stát.

Srdečně děkují

 

Lukáš Gavlovský

Josef Pleskot

Roman Švejda

P.S. Své zrcátko, prosím, pošlete na adresu: Smetanova Litomyšl, o.p.s., Jiráskova 133, 57001 Litomyšl. S krátkým vzkazem, chcete-li.

Mgr. Jana Bisová
tisková mluvčí Smetanovy Litomyšle o.p.s.

datum zveřejnění: 03. 10. 2018
datum aktualizace: 10. 10. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Výzva Více srdce pro Václava Havla je stále živá


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty