Litomysl Město pro lidi

Výběrové řízení na ředitele Zámeckého návrší

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Zámecké návrší. Předpokládaný nástup do funkce 1. února 2019. Jmenování na dobu určitou šesti let s možností ucházet se na pozici znovu. Uzávěrka přihlášek je 15. října 2018. Veškeré podrobnosti najdete v příloze.

Město Litomyšl
zřizovatel příspěvkové organizace Zámecké návrší, Litomyšl, vyhlašuje v souladu s ustanovením čl. II odst. 8) organizační směrnice č. 11/11, (pravidla pro jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací města, ev. č. řídící dokumentace OS/1318/R),

výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITEL/KA příspěvkové organizace ZÁMECKÉ NÁVRŠÍ

Místo výkonu práce:
Město Litomyšl

Platové podmínky:
- platový tarif - podle přílohy č. 1 k NV 341/2017 Sb., 12. platová třída,
stupeň podle uznané praxe,
- příplatek za vedení,
- osobní příplatek - podle dosahovaných výsledků

Předpokládaný termín výběrového řízení:
září-listopad 2018
Předpokládaný nástup do funkce:
01.02.2019 resp. dle dohody
Jmenování na dobu určitou šesti let s možností se o pozici ucházet znovu.

Předpoklady pro jmenování ředitele:
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- vzdělání SŠ s nejméně pětiletou praxí v řízení kolektivu
- znalost právních norem v oblasti činnosti a hospodaření příspěvkových organizací
- aktivní znalost jednoho světového jazyka
- všeobecný rozhled v oblasti kultury, vzdělávání a spolkového života města a regionu
- dobrá uživatelská znalost práce na PC, znalost elektronické komunikace, textového a tabulkového editoru
- řidičský průkaz skupiny B

Další preferované schopnosti, vlastnosti a dovednosti:
- vysoké pracovní nasazení, iniciativa, flexibilita
- zodpovědnost, spolehlivost, časová disponibilita
- nepodjatost, morální bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
adresa pro doručování
číslo telefonu
e-mail

Přílohy k přihlášce:
- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- koncepce činnosti příspěvkové organizace v horizontu šesti let
- „čestné prohlášení“ a „lustrační osvědčení“ (postačí doklad o podání žádosti o vydání osvědčení) v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., tzv. „lustrační zákon“ (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)

Podání přihlášky:
Přihlášky s požadovanými doklady dodá uchazeč v obálce označené „Výběrové řízení na ředitele ZN- NEOTVÍRAT“ nejpozději do 15.10.2018 na adresu:
Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Bližší informace podají:
Ing. Bohuslav Pulgret, tajemník MÚ Litomyšl, 461653310
Ing. Michaela Severová, vedoucí odboru KCR, 461653311


Schváleno usnesením rady města č. 730/18 ze dne 04.09.2018

Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 07. 09. 2018
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Výběrové řízení na ředitele Zámeckého návrší

obrázek k aktualitě Výběrové řízení na ředitele Zámeckého návrší

obrázek k aktualitě Výběrové řízení na ředitele Zámeckého návrší

obrázek k aktualitě Výběrové řízení na ředitele Zámeckého návrší

obrázek k aktualitě Výběrové řízení na ředitele Zámeckého návrší


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty