Litomysl Město pro lidi

Výsledek soutěže k proměně okolí sochy Z. Nejedlého

Dvanáct návrhů poslali umělci do soutěže vyhlášené městem Litomyšl na proměnu okolí sochy Zdeňka Nejedlého. Autoři s prostorem zamýšleli různé intervence – navrhovali nechat sochu zarůst růžemi, postavit kolem ní vzpomínku na oběti monstrprocesu nebo ji například umístit na otočný podstavec.

Z dodaných návrhů porota nakonec důkladněji hodnotila pouze pět, protože ve zbytku umělci porušili některou z podmínek, nejčastěji tu, že se sochou nesmí manipulovat. „Byl jsem překvapený z toho, co vše autoři navrhují. Byly tam nápady vážné i lehce recesistické, ale jsem moc rád, že se nám přihlásilo tolik umělců. Trochu mě mrzí, že více jak polovina z nich porušila podmínky a chtěli sochu přesouvat nebo ji sundávat z podstavce, protože tyto návrhy jsme, i přes kvalitu některých z nich, nemohli podpořit. Dopředu jsme avizovali, že sochu nechceme bořit nebo přemisťovat. Nakonec jsme vybrali tři díla a doporučíme radě města ke schválení finanční odměny pro autory. Rada také rozhodne, zda vypíšeme druhé kolo a jak celou záležitost vyřešíme,“ ohlíží se za prvním kolem soutěže starosta Radomil Kašpar.

Odborná porota nakonec vybrala bez uvedení konečného pořadí následující návrhy (řazeno dle dodání podkladů):

Jakub Grec: 24 obětí/24 osudů/24 stvolů, v nichž autor kolem sochy navrhuje vztyčit stvoly o výšce 4,5 – 7 metrů připomínající oběti litomyšlského monstrprocesu.

Matěj Hájek, Jindřich Ráftl, Jan Tůma: NELIT(D), struktura z povrchově upravených ocelových trubek připomínající mříže.

Jaroslav Sedlák: Za stromem, v návrhu autor před sochu zasadil lípu, jež má odclonit minulost, ale zachovává historickou autentičnost.

Plánovaný rozpočet těchto projektů jsou 1,9 milionu Kč, 4,2 milionu Kč a 88 tisíc Kč.

Umělci z celé České republiky popustili uzdu fantazii a při vymýšlení, co s okolím sochy udělat, používali nejrůznější postupy. Kromě 24 stvolů pro oběti monstrprocesu tak odborná porota hodnotila například nápady na překrytí sochy novou vysvětlující tabulí; umístění mříží kolem litomyšlského rodáka a komunistického ministra Zdeňka Nejedlého; dále vybudování podzemní expozice; umístění sochy na otočný podstavec; terénní úpravy, při kterých by socha neshlížela na ostatní, ale kolemjdoucí na ni; a také umístění billboardu za sochu s proměnlivým textem. Jeden z návrhů počítal s jejím odstraněním, další autor zase navrhoval sochu sejmout z podstavce a dát na něj Nejedlého knihy. Ve dvou návrzích chtěli umělci využít přírody – nechat okolí zarůst růžemi nebo před sochu zasadit lípu, která by ji zakrývala. Navrhovaný rozpočet byl většinou v rozmezí 500 tisíc až 2 miliony Kč, nicméně v soutěži byl i návrh realizovatelný za bezmála 7 milionů Kč.

„Rozhodování nebylo snadné, návrhů padlo mnoho, včetně toho, že bychom mohli soutěž zrušit. Nyní je na radě města, jak se k tomu postaví. Osobně mě potěšilo, že ve ctěné porotě usedli odborníci na historii, umění, architekturu, právo, ale i pan Jiří Kopřiva, oběť litomyšlského monstrprocesu. Debata o tom, co se prostorem kolem sochy udělat či neudělat, byla velice zajímavá,“ dodává k soutěži místostarosta Josef Janeček.

V odborné porotě kromě představitelů města byli architekt Josef Pleskot, výtvarník Jiří Příhoda, grafik Jiří Lammel, výtvarnice Veronika Šrek Bromová, historici Martin Boštík a Stanislav Vosyka, představitel Konfederace politických vězňů Jiří Kopřiva, advokát František Vyskočil, ředitel I. ZŠ Petr Doseděl a historička umění Karina Kottová. V porotě rovněž usedli ředitelka Městské galerie Litomyšl Dana Schlaichertová a ředitel Regionálního muzea v Litomyšli René Klimeš.

Důvodem pro vypsání soutěže byly reakce Litomyšlanů na sochu Zdeňka Nejedlého, které radnice v posledních letech obdržela. Umístění vysvětlující tabulky k soše Jana Hány krátce po sametové revoluci totiž část obyvatel nepovažuje za dostatečnou tečku za minulostí. Tabulka s textem historika Milana Skřivánka „…Zdeněk Nejedlý /1878–1962/ rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky“ podle kritiků dostatečně nereflektuje to, že Zdeněk Nejedlý byl významným historikem, muzikologem, organizátorem kulturních akcí, ale rovněž vysokým politikem a komunistickým ministrem, jenž se aktivně podílel na směřování naší vlasti v 50. letech minulého století. Z těchto důvodů, a po debatách s kritiky i zastánci umístění tohoto uměleckého díla, radní schválili vyhlášení veřejné výtvarné soutěže o návrh na přeměnu místa u sochy.

V galerii vedle aktuality si můžete prohlédnout tři vybrané projekty, ke stažení je rovněž balíček se všemi dodanými návrhy.


datum zveřejnění: 05. 09. 2018
datum aktualizace: 01. 10. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Logo

Jakub Grec: 24 obětí/24 osudů/24 stvolů

Matěj Hájek, Jindřich Ráftl, Jan Tůma: NELIT(D)

Jaroslav Sedlák: Za stromem


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty