Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Informace k volbám do zastupitelstva a Senátu

Na začátku října půjdeme k urnám volit nové zastupitelstvo a kandidáty do Senátu Parlamentu ČR. V této aktualitě přinášíme informace k těmto volbám a upozorňujeme na změnu volební místnosti pro okrsek č. 10, která bude nově v přízemí Městské knihovny Litomyšl.

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že volby do Zastupitelstva města Litomyšle a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Litomyšl je volební místnost podle místa trvalého pobytu voliče.

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
Dukelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.

2) Gymnázium, T. G. Masaryka 590
Fučíkova, Luční, Zelená alej, 17. listopadu, 9.května.

3) Stř. škola technická, T. G. Masaryka 659
Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek.

4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolovská, U Sádek, Zahradní.

5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Markovu mlýnu, K Primátorské hrázi, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.

6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.

7) Naděje – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštením.

8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lánech, U Lomu.

9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera, Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M. Švabinského, Polní, Václava Boštíka, Zahájská.

10) Městská knihovna, Smetanovo nám. 50
B. Němcové, Mariánská, Smetanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy.

11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha

13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá

14) U Pešků, Nedošín 39
Nedošín

15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice

16) Has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.   

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční v pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Litomyšli dne 21. srpna 2018

Radomil Kašpar
starosta

datum zveřejnění: 5. 9. 2018
datum aktualizace: 10. 10. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Informace k volbám do zastupitelstva a Senátu


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty