Litomysl Město pro lidi

Enviromentální vyúčtování Litomyšle

Litomyšl obdržela certifikát, který vypovídá o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Společnost ASEKOL nyní vyčíslila, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme ušetřili ekosystém Země a také o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Litomyšle v roce 2017 odevzdali k recyklaci 26 268,58 kilogramů starých spotřebičů. Díky tomu uspořili 326,14 MWh elektřiny, 17 289,35 litrů ropy, 1 479,36 m3 vody a 13,23 tun primárních surovin. Navíc se jim podařilo snížit emise skleníkových plynů o 69,39 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 307,27 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Bc. Zuzana Adamská 
tiskové oddělení

datum zveřejnění: 05. 09. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Enviromentální vyúčtování Litomyšle


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty