Litomysl Město pro lidi

Festival Den architektury se vrací do Litomyšle

Celorepublikový festival architektury, který nabízí široké veřejnosti poznání především moderních, mnohdy opomíjených objektů netradiční formou, letos probíhá v bezmála devadesáti českých a moravských městech na téma „Architektura společně“ – k připomínce 100. výročí založení Československa.

Letos se do festivalu zapojí také Litomyšl. V souvislosti s projektem Litomyšlský architektonický manuál (www.lam.litomysl.cz) proběhnou dvě akce.

V pátek 28. září se vydáme na výlet na téma MODERNISTICKÝ VENKOV: Meziválečná architektura v okolí Litomyšle. Autobusem zavítáme do blízkého okolí (Sloupnice, Hrušová, Cerekvice, Budislav, Růžový palouček). Připomene si meziválečné architektonické a umělecké realizace, které jsou s Litomyšlí spjaté svým autorstvím nebo investory a které v některých případech litomyšlskou „vizuální kulturu“ dané doby stylově předstihují.

Vyjíždíme v 9.00 z parkoviště v ulici T. G. Masaryka a z důvodu omezené kapacity je výhodnější předchozí rezervace (buď e-mailem na adrese lnenickova@galerie.litomysl.cz, telefonicky na čísle: 725 957 227 nebo se zastavte v domě U Rytířů, kde si v galerii můžete místo objednat).

Druhá procházka s názvem PROBUDIT LITOMYŠL: Prvorepubliková výstavba v Masarykově čtvrti proběhne v pondělí 1. října v 16.00 hod. (sraz u žulového schodiště na Vodních valech u Ropkovy ulice).

V širších historických konotacích vás seznámíme, jak se „ospalá Litomyšl“ 19. století a období před první světovou válkou, marně toužící po větším stavebním rozvoji a rozšíření svého úzkého sevřeného půdorysu, teprve v meziválečné době začala „nadechovat“ – formováním tří nových čtvrtí. Význačné místo mezi nimi zaujímá čtvrť Masarykova – protějšek zámeckého návrší s reprezentativními veřejnými budovami i činžovními domy a vilami. Právě jim se bude věnovat procházka vedená Annou Šubrtovou, Lenkou Backovou a Stanislavem Vosykou.

Obě akce jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly i návštěvníkům vyššího věku a jsou zcela zdarma!

Více informací získáte na www.denarchitektury.cz, www.lam.litomysl.cz nebo na facebookovém profilu: Litomyšlský architektonický manuál.

Mgr. Tereza Jiroušková, Mgr. Anna Šubrtová

datum zveřejnění: 05. 09. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto: Soukromý archiv Lenky Backové


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty