Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

I cizinci mají právo volit do zastupitelstev obcí

Na podzim 5. a 6. října se uskuteční volby, v nichž budeme hlasovat o složení místního zastupitelstva. Zároveň budou voliči vybírat i kandidáta do senátu. V komunálních volbách mohou své hlasy odevzdávat i občané jiného členského státu Evropské unie. Musí však splnit několik podmínek.

Možnost volby mají pouze lidé, kteří mají státní občanství jiného členského státu EU, je jim 18 let nebo tohoto věku dosáhnou nejpozději druhý den komunálních voleb a mají povolení k trvalému pobytu nebo přechodný pobyt na území České republiky.

Pokud by chtěli občané ostatních států Evropské unie volit v Litomyšli a splňují výše uvedené podmínky, musí nejpozději do středy 3. října 2018 do 16.00 hodin podat na městském úřadu žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost lze podat osobně či písemně na Správním odboru Městského úřadu Litomyšl. V případě písemné žádosti musí žadatel uvést své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, přičemž musí být ze žádosti zřejmé, že žádá o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Bez dodatečného zápisu nebude cizincům umožněno volit zastupitele v nadcházejících komunálních volbách. O zápis nemusí žádat ti, kteří se do dodatku nechali zapsat v minulosti a nebyli z něj vyškrtnuti. V případě nejasností, prosíme, kontaktujte zaměstnance správního odboru na tel. číslech 461 653 393, 461 653 339 – zastupování. Adresa pro písemné žádosti je: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní, Bří Šťastných 597, 570 01 Litomyšl.

Na závěr připomínáme, že řádně zapsaní cizí státní příslušníci ze států Evropské unie mají volební právo pouze v komunálních volbách, v souběžně konaných volbách do Senátu České republiky mohou hlasovat jen občané ČR.

Bc. Zuzana Adamská 
tiskové oddělení

datum zveřejnění: 1. 8. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto: Christian Wiediger, Unsplash.com


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty