Litomysl Město pro lidi

Výsledky genderového auditu na městském úřadě

Město Litomyšl realizovalo v období od března 2018 do června 2018 bezplatný genderový audit městského úřadu. Cílem šetření bylo zjistit, zda jsou uplatňovány principy rovného zacházení vůči zaměstnaným a zda nedochází k diskriminaci například na základě pohlaví, věku, rodinného stavu či životní situace.

V první etapě projektu jeho autorský tým sbíral a analyzoval interní dokumenty, webové stránky úřadu a další zdroje. Ve druhé etapě se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi všemi zaměstnanci úřadu. Ve třetí fázi autoři uspořádali několik skupinových diskuzí se zaměstnanci,  vedoucími zaměstnanci a vedením úřadu. Nakonec proběhla finální analýza a zpracování všech získaných poznatků. Z rozsáhlé analýzy vyplynulo, že Městský úřad Litomyšl vytváří pro své zaměstnance a zaměstnankyně prostředí rovných příležitostí. „S výsledky šetření jsem velice spokojený. Od autorů i zaměstnanců máme zpětnou vazbu k internímu fungování úřadu i seznam doporučení, co by se v této oblasti dalo navíc udělat. Některé tyto kroky se chystáme v budoucnu realizovat,“ zhodnotil projekt Bohuslav Pulgret, tajemník Městského úřadu Litomyšl.

Tento audit byl realizován společností RENTEL a.s. a byl podpořen z projektu „Genderový audit“, číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006287, který je spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost. Proto byl audit pro úřad realizován zcela zdarma.


datum zveřejnění: 01. 08. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Výsledky genderového auditu na městském úřadě


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty