Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Dotace na kompostování v bytových domech

Město Litomyšl na začátku roku 2016 v pilotním programu podpořilo myšlenku předcházení vzniku odpadu a nadšení kompostovat v bytovém domě na Fučíkově ulici zakoupením komunitního kompostéru. Po jeho úspěšném dvouletém provozování zvažujeme vypsání dotačního programu.

Ten by umožnil udělování dotací pro společenství vlastníků jednotek v příští sezoně 2019. Samozřejmě by se pro umístění nových komunitních kompostérů muselo najít vhodné prostranství po dohodě s městem Litomyšl. 

Potenciální zájemci o kompostování rostlinných zbytků z údržby záhonů v okolí bytového domu a bioodpadu z jednotlivých domácností mohou kontaktovat odbor místního a silničního hospodářství na tel. čísle 461 653 364. Na základě toho by byl stanoven termín pracovní schůzky, kde budou představeny navrhované podmínky dotace, typ vhodného komunitního kompostéru a budou také sděleny zkušenosti výše uvedeného pilotního projektu.

V českých popelnicích stále končí 33 % kuchyňského a zahradního odpadu, 18 % papíru, 14 % plastu. Je už jisté, že od roku 2024 bude dle zákona o odpadech zakázáno skládkování komunálního odpadu. Cílem a smyslem nového zákona z dílny MŽP je zvýšit míru recyklace do roku 2020 na 50 %. Odpad chápeme jako surovinu, díky níž chráníme primární zdroje, a nejen u nás v ČR. Cesta úspory je recyklace-materiálové využití již vyrobeného a použitého.

Ing. Pavel Jiráň, Ing. Jana Foltová

datum zveřejnění: 1. 8. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Kompostér


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty