Litomysl Město pro lidi

Změny ve vydávání občanských průkazů a pasů

Od 1. července letošního roku dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách. Občané, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, mohou podat žádost o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 (ORP) nebo u Ministerstva vnitra České republiky. Při podání žádosti může občan zadat své telefonní číslo nebo e-mail. Na uvedený kontakt mu bude následně zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu. Převzetí cestovního pasu vydaného v pracovních dnech do 24 hodin, je možné pouze u Ministerstva vnitra České republiky na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).


Cestovní pas vyhotovený do 5 pracovních dnů lze převzít na Ministerstvu vnitra České republiky nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání. Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra České republiky, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.


Změny se od 1. července týkají i vydávání občanských průkazů. Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem. Ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem. Občané se sami mohou rozhodnout, zda si čip aktivují při převzetí dokladu, nebo později. Aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné. Takto aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a přístup k identifikačním údajům držitele. Dosavadní občanské průkazy bez čipu nadále zůstávají v platnosti. Nebude prováděna hromadná výměna dokladů. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb. Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů. Za správní poplatek si však mohou občané požádat o vydání průkazu v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.


Občanské průkazy v kratších lhůtách bude kromě obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vydávat i Ministerstvo vnitra České republiky. Stejně jako u pasů mohou občané zadat své kontakty na informování ohledně vyzvednutí občanského průkazu. Občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra České republiky na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra České republiky
PŘEVZÍT lze – pouze u Ministerstva vnitra ČR

Vydání občanského průkazu do pěti pracovních dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra ČR
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u Ministerstva vnitra ČR

Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra ČR)
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti
za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra ČR

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 1000 Kč.

 

Správní poplatky za vydání cestovního pasu

Vydání cestovního pasu - 600 Kč,
- občanům mladším 15 let - 100 Kč.

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne - 6000 Kč,
- občanům mladším 15 let - 2000 Kč.

Vydání cestovního pasu do pěti pracovních dnů - 3000 Kč,
- občanům mladším 15 let - 1 000 Kč.

Pokud občan převezme cestovní pas nebo občanský průkaz v místě, kde žádost podal, zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti. V případě, že občan požádá o vydání občanského průkazu či cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme průkaz u Ministerstva vnitra, zaplatí první část poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí.


datum zveřejnění: 02. 07. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Změny ve vydávání občanských průkazů a pasů


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty