Litomysl Město pro lidi

Nový protipovodňový systém je v provozu

Technici v květnu dokončili instalaci nového výstražného a varovného systému, který má pomoci při ochraně lidských životů i majetku v době povodní. Ve vytipovaných lokalitách v záplavových zónách Loučné se v uplynulých týdnech objevilo celkem 34 bezdrátových hlásičů a 86 reproduktorů.

V Nedošíně odborníci nainstalovali osm bezdrátových hlásičů a 19 reproduktorů. V Čisté, na toku Loučné a na Primátorské hrázi jsou rovněž tři ultrazvuková čidla, která monitorují výši hladiny. O včasné varování obyvatel Nedošína se také postará nová elektronická siréna. Data z protipovodňového systému se zpracovávají v budově městského úřadu, odkud se rovněž posílají výstupy do dalších institucí. „Naším záměrem bylo vytvořit nástroj na kontrolu stavu toků a pro varování obyvatel, což se doufám podařilo. V Litomyšli jsme si s povodněmi historicky prožili své, takže každé opatření, které by v budoucnu mohlo občanům pomoci, vítám,“ prohlásil místostarosta Josef Janeček.

Na pořízení a instalaci potřebného vybavení v toku Loučné získalo město dotaci z Operačního programu Životního prostředí ve výši 1,9 milionu Kč, celkové náklady činí 2,7 milionu korun. S realizací projektu se začalo již na podzim 2017 a poprvé jsme o záměru radnice na vytvoření protipovodňového systému informovali čtenáře v srpnu téhož roku. Díky projektu má Litomyšl nový digitální povodňový plán a výstražný systém. Dojde také k efektivnímu propojení toku informací, které jsou využívány v povodňové ochraně města a místních částí v době krizových stavů. Dále se předpokládá zefektivnění práce složek integrovaného záchranného systému a povodňových komisí. Důležitou součástí systému jsou také dešťová čidla rozmístěná tak, aby vyhodnocovala nadměrné dešťové srážky v oblastech možného odtoku na území města.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.


datum zveřejnění: 06. 06. 2018
datum aktualizace: 26. 06. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Nový protipovodňový systém je v provozu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty