Litomysl Město pro lidi

Projekt na výstavbu nového sběrného dvora

Vedení města se v uplynulých letech snažilo obyvatelům Litomyšle poskytnout vyšší komfort při recyklaci odpadu. O rozrůstání kontejnerové sítě ve městě jsme informovali naposledy na sklonku roku 2017, kdy se před nákupními domy objevily kontejnery na plechový odpad.

Přes veškerou aktivitu zde jsou ale stále připravené projekty, které se zatím nepodařilo dokončit. Jedním z nejvýznamnějších takových plánů je rozšíření sběrného dvoru, kde by se podle propočtů mělo v budoucnu ročně zpracovat 1200 tun odpadů. „Máme ohlasy, že současná kapacita dvoru již nestačí, a proto se zvažuje jeho rozšíření a modernizace. Máme již územní rozhodnutí a v současné době budeme žádat o stavební povolení, stejně tak jako o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,“ objasňuje záměr města místostarosta Josef Janeček. Celkové náklady se odhadují na 26 milionů Kč, z dotace však lze získat většinu z této částky, až 22 milionů.

Projektanti při plánování počítají, že součástí rozšířeného sběrného dvoru bude provozní objekt se sociálním zázemím, sklad, zastřešená rampa, jejíž součástí budou ocelové velkoobjemové kontejnery a automobilová mostní váha. Pro snazší recyklaci odpadů se při modernizaci počítá s pořízením kontejnerů na znečištěné obaly, absorpční činidla, azbestový odpad, asfaltovou lepenku, stavební suť, trávu, větve, kompost, papír, plast, sklo, železo, pneumatiky, dřevo, chlazení, velké spotřebiče a televize.

„Od zvýšení kapacity na recyklaci očekáváme zvýšení komfortu pro naše občany, ve sběrném dvoře se nepořádku mohou zbavit fyzické i právnické osoby,“ dodává Josef Janeček. O plánech na modernizaci a rozšíření sběrného dvora budeme informovat v dalších vydání Lilie.


datum zveřejnění: 06. 06. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Projekt na výstavbu nového sběrného dvora


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty