Litomysl Město pro lidi

Opera pod májovým nebem

V sobotu 26. května od 18.30 hodin se na dolní části Smetanova náměstí uskuteční již 9. operní galavečer s názvem Opera pod májovým nebem. Na podiu před sochou Bedřicha Smetany vystoupí čtyři mladí talentovaní pěvci, kteří možná za několik málo let postaví na prkna světových operních scén.

„Chceme pěveckým začátečníkům zprostředkovat neocenitelnou zkušenost zazpívat si s profesionálním orchestrem před odborným a znalým publikem,“ připomíná ideu Opery pod májovým nebem hlavní organizátor, ředitel Smetanova domu Leoš Krejčí, který bude akci provázet slovem.

Na programu operního galavečeru zazní to nejlepší z tvorby W.A. Mozarta, G. Pucciniho, G. Rossiniho, A. Dvořáka a dalších. Účinkovat budou: Veronika Holbová – soprán, Václava Krejčí Housková – mezzosoprán, Daniel Matoušek – tenor a Roman Hoza – baryton. Orchestr Moravského divadla Olomouc řídí dirigent Adam Sedlický.

Vstupné pro návštěvníky koncertu je dobrovolné. V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do Smetanova domu.

Zvláštní poděkování patří mecenášům, bez jejichž finanční pomoci by podobný projekt nemohl být realizován, zvláště pak Arnoštovi a Marcele Maiwaldovým, Marii Zoubkové a Miroslavu Kroupovi, dále také partnerům akce Michaele a Milanovi Kotlárovým, Radkovi a Jitce Hübnerovým, Zdeňku Horákovi, Michalovi a Zuzaně Smetanovým, Lucii a Václavovi Škeříkovým, Markétě a Kamilovi Hrbáčkovým, Iloně a Martinovi Jonášovým, Evě a Josefovi Kořínkovým, manželům Královým a manželům Škeříkovým.

Prokop Souček
Smetanův dům Litomyšl

datum zveřejnění: 03. 05. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Opera pod májovým nebem


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty