Litomysl Město pro lidi

Přijímáme nominace na Cenu purkmistra Laška

Rada města vyhlásila termín na předkládání návrhů na udělení Ceny purkmistra Laška. Do 31. května 2018 můžete na Městském úřadě v Litomyšli podávat písemné návrhy na ocenění osobnosti nebo osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Litomyšle.

Nominovaní mohli společnosti prospět všeobecně, v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické. Návrh může předložit kterýkoli občan České republiky starší osmnácti let i občané partnerských měst Litomyšle.

Nominační formulář je součástí této aktuality, vyzvednout si ho můžete i na recepci v hlavní budově radnice. Vyplněný formulář pak zasílejte na adresu: Městský úřad Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl nebo na e-mail: sekretariat@litomysl.cz. Můžete ho také předat osobně na podatelně městského úřadu.

V minulosti Cenu purkmistra Laška získali například páter František Beneš, Jaroslav Theimer nebo MUDr. Hana Šmákalová.


datum zveřejnění: 02. 05. 2018
datum aktualizace: 06. 06. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Přijímáme nominace na Cenu purkmistra Laška


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty