Litomysl Město pro lidi

Opravy silnice I/35 se blíží, práce začnou v květnu

Řidiči jedoucí po silnici I/35 v okolí Litomyšle by se měli připravit na komplikace. Od 15. května do 19. srpna letošního roku plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v úseku Řídký – Tržek – Litomyšl obnovu živičného krytu. Stavební práce si vyžádají částečnou uzavírku silnice I/35 a jednosměrnou objížďku.

Tato dopravní omezení zhotovitel stavby odůvodňuje technologií, kterou při obnově použije. Stometrová souprava bude upravovat povrch komunikace v jednom tahu, čímž se má docílit vyšší kvality i zkrácení lhůty výstavby z původně plánovaných pěti měsíců na čtyři. Na konci srpna by částečnou uzavírku mělo nahradit pouze dopravní omezení pro dokončovací práce s tím, že pokud půjde vše podle předpokladů, budou řidiči moci jezdit v obou pruzích. Od 15. května do 19. srpna bude objížďka Litomyšl – Cerekvice nad Loučnou vedena přes Sedliště a Bohuňovice. „Trasa začíná již u bývalého Terozu, takže zasáhne část Lánů. Na křižovatkách na objízdné trase dojde s největší pravděpodobností ke změnám přednosti v jízdě, například i u Kornic u bývalého topolu,” vysvětluje Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.

Stavební práce nebudou znamenat komplikaci pouze pro řidiče, ale i pro obyvatele Nedošína, Tržku a Řídkého. Jednosměrná uzavírka úseku Řídký – Litomyšl se dotkne linek ČSAD Ústí nad Orlicí číslo 680754, 680800, 680814, 680818, 700813, dále linky 680036 dopravce Zlatovánek, 000101 S.A.D. Zvolen a 780850 dopravce Retrobus. Dálkové linky 680036, 000101 a 780050 pojedou ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta po stanovené objízdné trase přes Sedliště a Bohuňovice do Cerekvice nad Loučnou, odtud pak budou dále pokračovat po své trase. Z Vysokého Mýta do Litomyšle pojedou spoje po své trase po silnici I/35. Budou obslouženy všechny zastávky.

Linka 680818 pojede ve směru z Litomyšle po objízdné trase do Bohuňovic a pak dále pokračovat po své trase. Ve směru z Litomyšle nebude obsloužena zastávka Litomyšl/Nedošín, rozc.0.3. Ve směru do Litomyšle pojedou spoje po trase a budou obslouženy všechny zastávky. U této linky bude platit výlukový jízdní řád.

Spoje číslo 680754, 680800, 680814, 700813 pojedou ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta přes Višňáry, Morašice, Nová Sídla, Cerekvici nad Loučnou a odtud pokračovat po své trase. Ve směru z Litomyšle nebudou obslouženy zastávky: Litomyšl/Rybářství; Litomyšl/Nedošín, rozc.0.3; Tržek, rozc.; Tržek host. (platí pro 700813); Řídký. Ve směru do Litomyšle pojedou spoje po trase a neobslouží zastávky: Tržek, rozc; Řídký. I u těchto linek počítejte s výlukovým jízdním řádem. Objízdná trasa bude delší o 3 km.

Do budoucna počítejte s dalšími opravami

Zmíněná oprava silnice I/35 není jedinou plánovanou akcí na této komunikaci. ŘSD již chce rovněž v polovině července letošního roku zahájit první fázi rekonstrukce průtahu městem. Dělníci se do práce pustí po konci Smetanovy Litomyšle a budou pracovat na výměně asfaltových vrstev, sanaci poruch v podloží, obnově dopravního značení a opravách uličních vpustí v úseku od Vertexu po světelnou křižovatku. Druhá etapa počítá s opravou komunikace od křižovatky po odbočku do průmyslové zóny. „Pracuje se na projektové dokumentaci, realizaci předpokládáme v roce 2019,” uvádí Jiří Hostaša, vedoucí provozního úseku Správy Pardubice ŘSD. O těchto plánech budeme občany informovat v dalších vydáních Lilie.


datum zveřejnění: 04. 04. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Opravy silnice I/35 se blíží, práce začnou v květnu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty