Litomysl Město pro lidi

Jednání k plánům na výstavbu domova pro seniory

Na začátku března se místostarosta Josef Janeček společně s ředitelkou Centra sociální pomoci města Litomyšle (CSP) Alenou Fiedlerovou a krajským radním Michalem Kortyšem sešli s projektanty z kanceláře FAM Architekti, s nimiž řešili možnou úpravu projektu tak, aby byl levnější a město mělo větší šanci na to, že na výstavbu nového domova pro seniory získá dotaci.

„Zajímá nás, zda by projekt šlo zjednodušit, aby byl levnější, ale komfort pro klienty i personál zůstal zachován. Pokud by se nám to podařilo, tak by naše žádost o dotaci měla mít lepší šanci na úspěch, neboť v současné době překračujeme stanovenou dotaci na jedno lůžko,” shrnuje průběh jednání místostarosta Josef Janeček.

Při další březnové schůzce jednalo vedení CSP se zástupci Pardubického kraje. Diskuze se týkala možného navýšení počtu lůžek. „Od pana radního Pavla Šotoly a vedoucí odboru sociálních věcí Heleny Zahálkové jsme dostali ujištění, že nás podpoří a pomohou nám, protože projekt nového domova pro seniory není prioritou pouze pro Litomyšl, ale i pro celý kraj,” říká ředitelka CSP Alena Fiedlerová. Situaci týkající se výstavby domova pro seniory budeme v dalších měsících podrobně sledovat.

Projekt nového domova pro seniory se připravuje od roku 2015 a je ve fázi před vydáním stavebního povolení. Jedinou překážkou pro stavbu je finanční aspekt. Celkové náklady jsou odhadovány na 178 milionů Kč a město dlouhodobě usiluje o získání investičních prostředků z některého státního dotačního titulu. Bez dotace totiž není v ekonomických možnostech města stavbu zrealizovat.

Na provoz stávajícího domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, kde zaměstnanci CSP poskytují pomoc lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, dá pro tento rok Pardubický kraj přes 11,7 milionu korun. Město Litomyšl na provoz těchto sociálních služeb ročně přispívá částkou šest milionů korun a dalších 6,6 milionu poskytuje dalším subjektům pro zajištění sociální péče – mezi ně patří například respitní péče ve vile Jindra, terénní pečovatelské služby, ale i příspěvky pro sociální organizace.


datum zveřejnění: 04. 04. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Jednání k plánům na výstavbu domova pro seniory


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty