Litomysl Město pro lidi

Vyhlášení konkurzních řízení na pozici ředitele

Rada města Litomyšle v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje konkurzy na ředitele následujících organizací:

Dům dětí a mládeže, Litomyšl, 17. listopadu 905, okres Svitavy
III. mateřská škola Litomyšl
Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy
Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy
Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy

Bližší informace o nabídkách, včetně všech požadavků, se dozvíte v příloze této aktuality, případně na informacích v budově MěÚ Litomyšl na adrese Bří Šťastných 1000 a na Odboru školství a sociální péče MěÚ Litomyšl na adrese J. E. Purkyně 918.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. 3. 2018, předpokládaný termín nástupu je 1. 8. 2018.


datum zveřejnění: 20. 02. 2018
datum aktualizace: 21. 02. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty