Litomysl Město pro lidi

Co město plánuje udělat se stavem hřbitova?

V prostorách městského hřbitova spočívají ostatky více než 12 000 lidí. K poslednímu odpočinku tam jsou uloženi členové několika generací současných Litomyšlanů, oběti světových válek i významné osobnosti. Technický stav hřbitova, ale i čistota prostředí jsou tak samozřejmě bedlivě kontrolovány veřejností.

V současnosti se v souvislosti s hřbitovem řeší hlavně tři velká témata. Prvním je výstavba prostor pro správu hřbitova a veřejných toalet. Na tomto projektu město ve spolupráci s architekty pracuje již od roku 2014 a vše je připraveno k realizaci. Kvůli špatnému stavu staré márnice se po konzultaci s odborníky rozhodlo o vybudování nové budovy, jež bude sloužit správci hřbitova jako zázemí a sklad. V roce 2017 se uskutečnila dvě kola výběrových řízení, ale ani z jednoho nevzešel vítěz. „V prvním se nikdo nepřihlásil, ve druhém byly navrhované ceny výrazně vyšší než předpokládané náklady, s nimiž město počítalo. Proto jsme teď na začátku roku vyhlásili nové výběrové řízení a doufáme, že se nám podaří najít firmu, která nám novou budovu postaví za rozumné peníze. Zvažujeme také případnou úpravu rozsahu celé investice, a sice, že bychom nestavěli dva objekty, ale pouze jeden. Na přípravě tohoto projektu jsme usilovně pracovali několik let a chceme jej dotáhnout k spokojenosti všech, kteří mají na hřbitově pochované své blízké,” vysvětlil starosta Radomil Kašpar.

Občany také samozřejmě zajímá údržba hřbitova. V letech 2016 a 2017 daly Městské služby Litomyšl do rekonstrukce cest v této lokalitě přes 700 tisíc korun, v letošním roce pro tento účel počítají zhruba se 400 tisíci. „Opravy cest jsou odhadem hotové tak z 60 až 65 procent, nicméně v nich budeme pokračovat ještě v roce 2019 a nejspíš i v roce 2020,” prozradil ředitel Městských služeb Litomyšl Karel Kalousek. Kontinuálně se také pokračuje s opravami zdí kolem hřbitova. Do budoucna zde vedení města rovněž zvažuje vybudování osvětlení, protože řada návštěvníků se během zimy v tomto místě pohybuje i po setmění. Také se připravuje projekt na infosystém, nové tabule by lidem měly usnadnit orientaci v prostoru. Zajímavostí je i to, že se v lednu na hřbitově objevil automat na svíčky. Za dvacet korun si v něm lze koupit svíčky, které pak můžete zapálit a dát na hrob.

Třetím diskutovaným tématem je vegetace a stav některých stromů, protože v létě 2017 jeden z nich při bouřce spadl na hroby pod ním. „Areálu hřbitova se dlouhodobě věnujeme. Nachází se tam asi 140 stromů, převážně vzrostlé lípy. Stav dřevin je na hřbitově pravidelně kontrolován a dochází k pravidelným prořezům, v předchozích třech letech zde bylo do ošetření stromů investováno přes 120 tisíc korun,” uvedla správkyně městské zeleně Barbora Rezková. I přes pravidelnou údržbu však může dojít k pádu stromů, některé z nich totiž mají kvůli hrobům narušený kořenový systém. V současné době se řeší, zda je vhodné některé stromy pokácet. V oblasti zeleně ještě v uplynulém roce dobrovolnice zvelebily některé neudržované hroby, s touto aktivitou chtějí pokračovat i letos.


datum zveřejnění: 07. 02. 2018
datum aktualizace: 07. 03. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Co město plánuje udělat se stavem hřbitova?


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty