Litomysl Město pro lidi

Jak to vypadá s novým domovem pro seniory?

Zastupitelé se v prosinci seznámili s peticí, v níž přes 600 signatářů žádá urychlenou výstavbu nového domova pro seniory. V textu rovněž organizátoři zmiňují neutěšenou situaci v sociálních službách. Jak to tedy v současné době vypadá s výstavbou nového domova pro seniory?

Tento projekt se připravuje od roku 2015 a je ve fázi před vydáním stavebního povolení. Plány opakovaně připomínkovalo vedení Centra sociální pomoci města Litomyšle tak, aby nový domov splňoval všechna potřebná kritéria a vyhovoval nárokům klientů a  zaměstnanců. V projektu se počítá s vybudováním příjemného prostředí, kde naši spoluobčané budou moci důstojně trávit stáří s veškerou dostupnou péčí. Zároveň by mělo dojít ke spojení domova, jenž v současné době působí ve dvou oddělených budovách. Z formálního a procesního hlediska je téměř vše připraveno pro to, aby se mohlo začít stavět. Jedinou překážkou, která skutečně brání výstavbě, je finanční aspekt. Celkové náklady jsou odhadovány na 178 milionů Kč a město dlouhodobě usiluje o získání investičních prostředků z některého státního dotačního titulu. Bez dotace není v ekonomických možnostech města, jež má roční rozpočet okolo 300 milionů korun s nezanedbatelným podílem mandatorních, tedy povinných výdajů, stavbu zrealizovat. „V roce 2017 jsme nebyli v dotačním řízení úspěšní, ale počítáme s podáním žádosti i v příštím roce. Budeme zkoušet, dokud to nevyjde. Tento projekt je naší prioritou a víme o tom, že veřejnost toto téma trápí. Bohužel na  stavbu domova nejde z běžného rozpočtu za pár let našetřit a úvěr by město zadlužil na dlouhé roky. Napneme všechny síly pro to, abychom získali významnou část z jiných zdrojů. Pak můžeme začít stavět,” uvedl starosta Radomil Kašpar.

Co se týče sociální oblasti, tak město tyto aktivity dlouhodobě podporuje a částka se meziročně zvyšuje. V roce 2015 město vynaložilo téměř 4 miliony korun, o rok později to bylo již 5,5 milionu a letos příspěvek na sociální pomoc přesáhl 6,6 milionu. Tyto peníze se použily na provoz respitní péče ve vile Jindra, zajištění terénní pečovatelské služby, ale šlo i o příspěvky pro sociální organizace. Mezi ně patří například Svaz důchodců Litomyšl, Parkinson klub Litomyšl, Speciální základní škola Litomyšl, oblastní charity, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Litomyšl a mnohé další. Příspěvek z litomyšlského rozpočtu získala rovněž společnost Ruka pro život, která zajišťuje denní stacionář pro handicapované spoluobčany. Největší podporu dlouhodobě dostává již zmíněné Centrum sociální pomoci města Litomyšle na provoz domova pro seniory. V roce 2017 se jednalo o částku 4,3 milionu korun.


datum zveřejnění: 03. 01. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Jak to vypadá s novým domovem pro seniory?


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty