Litomysl Město pro lidi

II. základní škola bude mít nové odborné učebny

Rozvoj výuky digitálních technologií, lepší cesta k osvojení cizích jazyků a vytvoření prostorů, kde budou moci děti zlepšovat své manuální dovednosti. To jsou cíle projektu na vybudování odborných učeben na II. základní škole, na který město dostalo příslib dotace z IROP ve výši 15,5 milionu korun.

„Pokud bych měl naše plány v pár větách shrnout, tak do stávající budovy školy vestavíme část, v níž budou odborné učebny. Děti se v nich budou učit nejenom jazyky a práci na počítači, ale také tam bude nová kuchyň, kde si žáci osvojují základy vaření. Dotace je poměrně štědrá, nicméně město na tento projekt ještě musí sehnat deset milionů korun,” popisuje projekt místostarosta Josef Janeček.

S přípravami na výstavbu se začalo již v minulém roce, a pokud půjde vše podle schváleného harmonogramu, tak by děti do nových učeben mohly poprvé nahlédnout na začátku školního roku 2019/2020. V rámci projektu nedojde pouze k vybudování nových prostor, ale i nákupu potřebného vybavení. Měla by se tak vyřešit nevyhovující situace na škole, kde je v současné době pouze jedna místnost se 24 staršími počítači. Nová učebna pro cizí jazyky je také potřeba, protože ve stávající se učí celkem 15 tříd a na stejné židli se po hodinách střídají malí prvňáci s odrostlými deváťáky. Na škole vznikne rovněž nová kuchyňka, neboť stará je po téměř 25 letech intenzivního používání ve špatném stavu. Při pracovních činnostech se děti budou učit základy vaření v moderní a funkční kuchyni. Veškeré nové učebny budou bezbariérové.

„Z dotazníků absolventů nám vyplynulo, že potřebují prohloubit výuku práce s počítači, proto jsme pozměnili školní vzdělávací program a v rámci pracovních činností vyučujeme kromě jiného právě práci s digitálními technologiemi, k tomu je však potřeba patřičné vybavení. Pokud jde o znalosti cizích jazyků, domluvit se více jazyky je dnes již nezbytné. Na škole proto vyučuje angličtinu nejen kvalifikovaná paní učitelka, ale ještě rodilá mluvčí. A kromě angličtiny nabízíme žákům i ruštinu a němčinu. Na to vše je druhá vybavená jazyková učebna téměř nutností,” vysvětluje ředitelka ZŠ U Školek Miroslava Jirečková a dodává: „Jsem moc ráda, že naše město má osvícené vedení, které do zdejších škol investuje, neboť si dobře uvědomuje, že vzdělaní mladí lidé jsou naší budoucností.”

Získání dotace nebylo snadné, protože o finanční příspěvek bojovala Litomyšl v těžké konkurenci. „Celkem do této výzvy bylo podáno 183 projektů, ale jen 65 z nich je přímo doporučeno k podpoře, a to jen díky plnému bodovému hodnocení, které získal i náš projekt,” uvedl Jaromír Drábek z Oddělení projektů a dotací MěÚ Litomyšl.


datum zveřejnění: 03. 01. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě II. základní škola bude mít nové odborné učebny


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty