Litomysl Město pro lidi

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Litomyšl je volební místnost podle místa trvalého pobytu voliče:

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
Dukelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.

2) Gymnázium, T. G. Masaryka 590
Fučíkova, Luční, Zelená alej, 17. listopadu, 9. května.

3) Stř. škola technická, T. G. Masaryka 659
Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek.

4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolovská, U Sádek, Zahradní.

5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.

6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.

7) Naděje - pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám. Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštením.

8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lánech, U Lomu.

9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera, Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M. Švabinského, Polní, Václav Boštíka, Zahájská.
                                                               
10) Hotel Zlatá hvězda, Smetanovo nám. 84
B. Němcové, Mariánská,  Smetanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská,  Toulovcovo nám., Vodní valy.

11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha

13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá

14) U Pešků, Nedošín 39
Nedošín

15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice

16) Hasičská zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.      

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky se tyto uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Litomyšli dne 6. prosince 2017

Radomil Kašpar
starosta

datum zveřejnění: 03. 01. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty