Litomysl Město pro lidi

Restaurátoři opravují část maleb v Očistcové kapli

Unikátní Očistcová kaple z první poloviny 18. století, jež se nachází v budově piaristické koleje, se v listopadu stala dalším „cílem“ místních restaurátorů. Do konce září roku 2018 tam vyčistí zhruba 50 metrů čtverečních maleb, práce budou stát přes 400 tisíc korun, zhruba polovinu na projekt dodá Pardubický kraj.

Restaurátory nečeká snadná práce, protože u dveří kaple jsou výtvarná díla překryta nátěrem a malby na stěnách jsou zanesené prachem a zákalem způsobeným sádrovcem. Interiér kaple v minulosti také utrpěl poškození při zavádění elektroinstalace, spodní části stěn jsou poškozené a odpadává z nich omítka. „K tomuto kroku jsme přistoupili, protože je kaple ve špatném stavu a jako naše významná historická památka si zaslouží odbornou péči. V této etapě počítáme se zajištěním, odkryvem a očištěním maleb. Nejedná se o první odborný zásah, a pravděpodobně ani poslední. Počítáme s tím, že bychom v budoucnu opět uvolnili finanční prostředky na další restaurátorské práce,“ řekl k plánům města s Očistcovou kaplí místostarosta Josef Janeček.

Očistcová kaple byla dostavěna a vysvěcena v roce 1732, výzdoba je rovněž z tohoto data. V minulosti již došlo k dílčím restaurátorským zásahům, v archivech najdeme zmínku o pracích z roku 1933. V novodobé historii se restaurátoři věnovali kapli v letech 2003-2004 a 2007-2008. V rámci této třetí etapy se počítá s komplexní opravou dosud nerestaurovaných maleb na severozápadní stěně kaple a souvisejících okenních a dveřních špaletách, na jihovýchodní stěně a na stěně jihozápadní s dveřní špaletou směrem do kostela.

Vznik Očistcové kaple v Litomyšli je spojen s rozvojem Dušičkového kultu (v Čechách po roce 1640). Naši předci ji vybudovali pro účely mší za zemřelé a modliteb za jejich duše, které měly ukrátit jejich čas strávený v očistci. Tento účel vyžadoval odpovídající prostředí, které mělo v člověku vzbuzovat pokoru, zároveň ale i víru a naději. Výzdoba tvořila kulisu vlastního kázání, jejím účelem bylo vyvolat ve věřících sebereflexi a umocnit prožitek z církevního obřadu. Výjevy jsou umístěny do pěti lunet, které poutavě vyprávějí o naději na spásu, kterou duše v očistci mají. Je zde zachycena prosba o světlo, sbírka pro padlé vojáky, naděje, kterou přináší archanděl Michael, ale i zvěstování naplnění času v očistci. Jedním z nejdůležitějších témat, které se zde objevují, je modlitba přátel a pozůstalých za zemřelé a jejich duše, která přináší naději k jejich brzkému vykoupení. „K výzdobě kaple náležejí ještě dvě nástropní zrcadla, stejně jako stěny, na kterých jsou zachyceny ruiny architektury porostlé vegetací doplněné o další motivy „mementa mori“, jakými jsou lebky, kosti a plazi,“ dodává restaurátor Jan Vojtěchovský. Právě tyto stěny jsou předmětem současné etapy restaurování.


datum zveřejnění: 06. 12. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Očistcová kaple. Foto. František Renza

Očistcová kaple. Foto. František Renza

Očistcová kaple. Foto. František Renza

Očistcová kaple. Foto. František Renza

Očistcová kaple. Foto. František Renza


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty