Litomysl Město pro lidi

Děkujeme, že správně třídíte

Větve, napadané listí, zbytky rostlin, posekaná tráva a další podobný odpad nepatří na černé skládky ani do popelnic. Proto se minulý rok u městské kompostárny objevil celoročně a trvale přístupný kontejner na biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), do nějž jste mohli zbytky ze zahrady odkládat.

Až doposud nebyly s tříděním žádné problémy, ale v listopadu do něj začali někteří lidé vhazovat i věci, které do něj v žádném případě nepatří. Jednalo se například o kanystry, lahve, plastové výrobky, ale i kamení a pytle s komunálním odpadem. Pokud by se podobné chování v budoucnosti opakovalo, pak budou muset městské služby přestat s poskytováním kontejneru veřejnosti, protože nebude sloužit svému účelu – likvidaci biologického odpadu. Městské služby Litomyšl společně s odborem místního a silničního hospodářství prosí občany, aby tento kontejner využívali pouze na uvedený odpad a dodržovali pravidla. Seznam věcí, které je možné do kontejneru vhodit, je na něm vždy umístěn.


datum zveřejnění: 06. 12. 2017
datum aktualizace: 15. 12. 2017
zveřejnil: Ing. Pavel Sodomka 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty