Litomysl Město pro lidi

Socha Zdeňka Nejedlého zůstává, ale...

Co bude se sochou Zdeňka Nejedlého? Je správné, že socha tohoto muže v nadživotní velikosti stojí před první základní školou? Tyto a další podobné otázky si v uplynulých měsících pokládala nemalá část Litomyšlanů a socha odhalená v roce 1978 se stala centrem vášnivých debat.

Někteří navrhovali její odstranění, jiní přestěhování, další si přáli ji ponechat jako historické memento. Jak bylo z reakcí patrné, ani umístění vysvětlující tabulky k soše krátce po sametové revoluci nepovažuje část obyvatel za dostatečnou tečku za minulostí. Tabulka s textem historika Milana Skřivánka „…Zdeněk Nejedlý /1878–1962/ rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky“ podle kritiků dostatečně nereflektuje to, že Zdeněk Nejedlý byl významným historikem, muzikologem, organizátorem kulturních akcí, ale rovněž vysokým politikem a komunistickým ministrem, jenž se aktivně podílel na směřování naší vlasti v 50. letech minulého století. Z těchto důvodů, a po debatách s kritiky i zastánci umístění tohoto uměleckého díla, radní schválili vyhlášení veřejné výtvarné soutěže o návrh na přeměnu místa u sochy.

„Jak jsme již avizovali na jaře a v létě, kdy vypukla aféra kolem sochy, v žádném případě ji nechceme a nebudeme bořit. Nicméně osobně chápu, že se lidem perzekvovaným minulým režimem nelíbí pomník vysoce postaveného komunisty před základní školou, ačkoliv pro město vykonal i řadu pozitivních skutků, které mu nikdo neupírá. Dodání vysvětlující tabulky v 90. letech řada lidí nepovažuje za dostatečné řešení, a proto jsme se po poradě s odborníky i vyslechnutí návrhů veřejnosti rozhodli jít podobnou cestou jako po revoluci. Sochu nepřestěhujeme, nezboříme, nebudeme do ní nijak zasahovat, ale zároveň připouštíme, že v okolí může vzniknout umělecké dílo připomínající zločinnost komunistického režimu, které by bylo protipólem monumentální soše,“ vysvětluje záměr města starosta Radomil Kašpar.

V zadání soutěže je jasně uvedeno, že umělci nesmí nijak zasahovat do stávající sochy, takže nedojde k realizaci některých nápadů místních obyvatel, kteří chtěli například Zdeňku Nejedlému barvit ruce rudou barvou. Bronzové dílo od Jana Hány bude zachováno. Má totiž připomínat dobu, jíž byl Zdeněk Nejedlý jedním z reprezentantů. Umělci by teď měli oslavnou sochu doplnit a vytvořit nové místo připomínající období od roku 1948 do roku 1989 například formou důstojného mementa doby, na kterou se nesmí zapomínat. Dílo by mělo připomínat, jak důležité je udržovat společnost na demokratických a mravních principech, a mělo by „hovořit“ o nebezpečí moci a kultu jedince. Umělci mohou popustit uzdu fantazii, protože do soutěže mohou nominovat záměr realizovaný jakýmikoliv způsoby, prostředky a médii.

Žádné zesměšňování

„V podmínkách soutěže říkáme, že si nepřejeme osobu Zdeňka Nejedlého jakkoliv zesměšňovat či z něj dělat jediného viníka tehdejších zločinů. Naším cílem je poukázat na nebezpečí totality a potřebu demokracie v kontextu nadživotní sochy prominenta tehdejšího režimu,“ dodává místostarosta Josef Janeček. Vybrané umělecké dílo by se mělo stát trvalou součástí dané lokality a od jeho umístění si radní slibují i to, že existence dvou uměleckých děl, jež z různých úhlů pohledu reflektují totalitu, zaujme mladou generaci a žáci budou o tomto tématu přemýšlet.

Velikost díla ani způsob pojetí nejsou v soutěži přesně specifikovány, jedinými omezeními jsou prostor u sochy, do nějž se nové dílo musí vejít, a požadavek na trvanlivost a odolnost díla vůči klimatu. První kolo soutěže by mělo skončit v  březnu 2018. Tři autoři vybraní do druhého kola soutěže obdrží finanční odměnu. Z těchto děl pak odborná porota vybere vítěze. „Prozatím nemáme stanovený žádný limit na cenu díla ani datum jeho instalace, to vzejde z druhého kola soutěže. V hodnotících kritériích však zohledníme ze 70 % kreativitu a výtvarnou úroveň řešení, z 25 % vhodnost začlenění díla do prostoru před školou a pouze 5 % z celkového hodnocení se bude týkat nabízené ceny. Chceme kvalitní a důstojné vyřešení ‚kauzy Nejedlý‘,“ prozradil k podmínkám soutěže starosta.

O výsledcích prvního kola a zaslaných návrzích budeme veřejnost informovat v dalších číslech Lilie. Přesné podmínky soutěže najdete na úřední desce a webu města.


datum zveřejnění: 06. 12. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Socha Zdeňka Nejedlého zůstává, ale...

obrázek k aktualitě Socha Zdeňka Nejedlého zůstává, ale...


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty