Litomysl Město pro lidi

Ve věku 95 let zemřela paní Alena Randáková

Na konci listopadu nás v 95 letech navždy opustila paní Alena Randáková, jež se významně zasloužila o zachování kulturního dědictví Litomyšle. Působila jako vedoucí Domovní správy, poté Organizace bytového hospodářství v Litomyšli a především jako konzervátorka státní památkové péče.

Podílela se rovněž na činnosti městských komisí zabývající se uměním a architekturou. Během jejího působení v těchto organizacích došlo k záchraně mnoha historických objektů.

V 70. letech minulého století se jí podařilo zajistit prostředky na opravu krovu piaristického kostela, kterému hrozilo zřícení, což by způsobilo devastaci celé stavby. V roce 1976 se zasadila o to, aby byl na seznam kulturních památek zapsán dům s malbami Josefa Váchala (dnešní Portmoneum – Museum Josefa Váchala). Společně se sochařem Olbramem Zoubkem a akademickými malíři Václavem Boštíkem a Bohdanem Kopeckým zabránila transferu a prodeji Váchalových maleb. Z jejího podnětu byl dům U Rytířů rekonstruován na výstavní prostory, které litomyšlská galerie využívá od roku 1977 dodnes. Během stavebních prací byl také odkryt a restaurován renesanční kazetový strop a renesanční prvky v interiéru domu. Díky její činnosti došlo k zajištění statiky a provedení rekonstrukce mnoha domů na Smetanově náměstí.

Nepřehlédnutá je také její publikační činnost. Pravidelně uveřejňovala články o litomyšlských domech, sochařské výzdobě i pamětních deskách na stránkách Lilie – Zpravodaje města Litomyšl, je autorkou textů v knize Litomyšl na prahu třetího tisíciletí z roku 2009. Uspořádala i celou řadu přednášek. Rovněž získala Cenu za přínos městu za rok 2005.

"Paní Aleně Randákové patří velký dík za vše, co pro naše město a občany udělala. Bez její aktivity bychom dnes už možná neměli piaristický chrám, Portmoneum a další kulturní skvosty. Tímto bych rád vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým, ať tato výjimečná žena odpočívá v pokoji," sdělil starosta Radomil Kašpar.

Michele Vojáček, Zuzana Tomanová

datum zveřejnění: 30. 11. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Alena Randáková


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty