Litomysl Město pro lidi

Dotaci na kompostéry získalo 35 žadatelů

Od začátku roku jsme čtenáře upozorňovali na možnost získání dotace z rozpočtu města na pořízení domácích kompostérů. Uzávěrka pro příjem žádostí byla v srpnu a v říjnu rada města odsouhlasila celkem 35 žádostí. Tito lidé obdrží dohromady 28 tisíc Kč, které musí použít v souladu s účelem dotace.

Minulý rok dotaci získalo celkem 30 žadatelů. Do kompostérů se kromě odpadu ze zahrádky (listí, tráva, odřezky) mohou dávat i zbytky z kuchyně, například slupky, sáčky od čaje, kávová sedlina či papírové ubrousky. Dotace na pořízení kompostérů mají lidem pomoci při recyklaci a snižování množství odpadů.  Za minulý rok se z města muselo odvézt 1 166,5 tun směsného komunálního odpadu, na třídění a svoz se v rozpočtu muselo vyhradit téměř sedm milionů korun. Domácí kompostování je podle názoru města účinný a nejlevnější způsob snižování produkce biologicky rozložitelných odpadů. I v příštím roce se počítá s vypsáním dotační výzvy.


datum zveřejnění: 01. 11. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty