Litomysl Město pro lidi

Kovových obalů se můžete ekologicky zbavit

Kovové obaly od jídel a nápojů má doma prakticky každý z nás. Ekologicky se jich zbavit je však občas problém. Speciální nádoby určené pro jejich sběr na mnoha místech České republiky chybí, do smíšeného odpadu však nepatří a dají se dál recyklovat.

Proto vás možná potěší, že se v listopadu na celkem pěti frekventovaných místech ve městě objeví moderní šedivé kontejnery na kovové odpady. Najdete je na parkovišti u supermarketů Penny, Albert a Billa, na Komenského náměstí a ulici 17. listopadu. „Město v rámci třídění této komodity nepředpokládá využívání ostatních klasických sběrných míst. Jsme přesvědčeni, že je jich v domácnostech omezené množství, a lze tedy k odkládání využívat pravidelné cesty v rámci větších nákupů potravin. Samozřejmě i nadále existuje možnost odkládat tuto komoditu také na sběrném dvoře,“ uvedl vedoucí odboru místního a silničního hospodářství Pavel Jiráň.

Do kontejnerů, prosíme, vhazujte pouze nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka plechových obalů. Nepatří do nich plechovky od barev, stlačené nádoby od kosmetiky a dalších sprejů, obaly použité při manipulaci s benzinem, oleji a ředidly.

Prosíme vás o to, abyste plechovky, pokud to bude možné, vymývali a sešlapávali. Usnadníte tím další zpracování a transport. V následujících týdnech se ve městě také objeví více kontejnerů na elektroodpad, pracovní skupina pro životní prostředí doporučila rozšíření stávajícího počtu o tři kusy v ulicích Kornická, Na Prokopu a na Komenského náměstí.


datum zveřejnění: 01. 11. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Kovových obalů se můžete ekologicky zbavit


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty