Litomysl Město pro lidi

Oznámení o době a místě konání voleb do PS

V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Litomyšl je volební místnost podle místa trvalého pobytu voliče:

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
Dukelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.


2) Gymnázium, T. G. Masaryka 590
Fučíkova, Luční, Zelená alej, 17. listopadu, 9. května.


3) Stř. škola technická, T. G. Masaryka 659
Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek.


4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolovská, U Sádek, Zahradní.


5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.


6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.


7) Naděje - pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám. Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštením.


8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lánech, U Lomu.


9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera, Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M. Švabinského, Polní, Václav Boštíka, Zahájská.

                                                                     
10) Hotel Zlatá hvězda, Smetanovo nám. 84
B. Němcové, Mariánská,  Smetanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská,  Toulovcovo nám., Vodní valy.


11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí


12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha


13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá


14) U Pešků, Nedošín 39
Nedošín


15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice


16) Hasičská zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Litomyšli dne 10. srpna 2017

Radomil Kašpar
starosta

datum zveřejnění: 20. 10. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty