Litomysl Město pro lidi

Příští rok nás čekají milionové investice do flóry

Městskou zeleň berou někteří z nás jako samozřejmost. Zajistit vhodné podmínky pro život flóry v moderní „betonové“ džungli však není snadné. V následující aktualitě si můžete přečíst, co se dosud stihlo udělat, co se bude dít v následujících týdnech a proč bude rok 2018 pro litomyšlskou vegetaci poměrně zásadní.

V letošním roce se podařilo dokončit několik projektů, díky kterým máme zelenější Litomyšl. Patří mezi ně například letničkové záhony v centru, nová zahrada u domova pro seniory nebo výsadby u panelových domů na Komenského náměstí. Průběžně se také prořezávají a ošetřují stromy v celkem 15 lokalitách, například v parku nad Smetanovým domem nebo u chrámu Povýšení svatého Kříže. Během podzimu nás čeká několik podobných akcí. V říjnu arboristé prořežou 24 stromů v parku pod muzeem na Jiráskově ulici a studenti zahradnické školy pod odborným dohledem dosází trvalkové záhony v Klášterních zahradách. Zahradnická firma také obnoví tři čtverce výsadeb na autobusovém nádraží, kde jsou problémy s rozrůstajícími se travinami.

Na podzim letošního roku by také mělo dojít k první etapě výsadby zeleně u městských bytových domů u nemocnice. Svahy, kde se hůře seká tráva, zahradníci osadí nenáročnými kvetoucími keři – vajgéliemi, ořechoplodci, hortenziemi, tavolníky a dalšími. Parkovací stání u domů na ulici Zdeňka Kopala v letních parnech zastíní javory kleny podsazené kvetoucími trvalkami ve štěrku. Větší středový trávník mezi domem čp. 1249 a parkovištěm ozdobí růžově kvetoucí sakury. Úprav se dočká i silnice na Poličku. Na zeleném pásu mezi parkovištěm a komunikací vznikne linie javorů mléčů s podsadbou keřů, které budou dohromady tvořit protihlukovou a protiprašnou clonu. Výsadba včetně dvouleté následné péče bude stát město celkem 400 tisíc korun. „V současné době se projektuje druhá etapa výsadby v této lokalitě, měla by být realizována v příštím roce ve spolupráci města a developerské firmy, která staví zbývající bytové domy,“ uvedla Barbora Rezková, správkyně městské zeleně.

V příštím roce se bude v péči o litomyšlskou flóru pokračovat. Městu se podařilo získat dotaci ve výši 1, 4 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí na projekt Výsadba a ošetření zeleně v Litomyšli, díky kterému se dokončí tři dlouho rozpracované plány za téměř tři miliony korun.

První se týká průmyslové zóny, kde se zahájí počáteční etapa revitalizace této lokality, při níž pracovníci zasadí podél Moravské a Průmyslové ulice téměř 70 převážně domácích druhů stromů. Jedná se hlavně o lípy, javory, topoly, třešně a duby. Tím se zvýší přírodní rozmanitost této části Litomyšle, kde je v současné době jen několik mladých stromů a trávníky. Výsadbou se průmyslové budovy zapojí do okolní krajiny, rovněž se v oblasti sníží prašnost, hlučnost a zlepší se kvalita ovzduší. Zejména v letních měsících kolemjdoucí ocení, že jim stromy poskytnou stín. Nové dřeviny se rovněž stanou útočištěm pro drobné živočichy. Řešení této lokality si vzal na starost městský zahradní architekt Zdenek Sendler.

Další lokalitou, kde dojde k významné změně v zeleni, bude ulice 9. května, zde se vykácí a následně vysadí sakury. O tomto plánu se v uplynulých letech často hovořilo. Bylo uspořádáno několik veřejných projednávání, na kterých odborníci i představitelé města obyvatelům vysvětlili, že je tento krok s ohledem na stav zhruba 50letých sakur nutný. Oblíbené stromy s růžovým květem podle arboristů dožívají a jsou ve špatném stavu, a pokud chceme, aby si ulice 9. května zachovala svůj charakter, je nutné staré stromy pokácet a místo nich vysadit nové. V lokalitě se tak vysadí téměř 80 sakur se sponem ve výši zhruba 9 metrů. Díky tomu budou v místě lepší světelné podmínky a pod větvemi stromů budou moci v klidu projet i řidiči větších vozidel. Vzhledem k tomu, že pedologické průzkumy ukázaly na nevyhovující kvalitu půdy ve spodní vrstvě, dojde k její částečné výměně. Při kácení a následné výsadbě sakur, živých plotů, růží a trvalkových záhonů dojde i k dílčím úpravám komunikace a parkovacích míst.

Třetím projektem, který město z dotace realizuje, se týká ošetření stromů a výsadbě v aleji u Vertexu a v Trstěnické ulici u sokolovny a kapličky. Odborníci tam mimo jiné zabezpečí koruny vybraných stromů, aby neohrožovaly chodce ani majetek.

S pracemi na těchto projektech se začne nejpozději na jaře příštího roku, a pokud půjde vše podle plánu, tak by měly být hotové do konce podzimu 2018. Na ulici 9. května závisí termín dokončení na termínu realizace stavebních úprav, na které naváží zahradnické práce. Ty na této ulici budou stát 1, 8 milionu korun. Investice do zeleně v průmyslové zóně, aleje u Vertexu a Trstěnické ulici budou dohromady stát necelý milion.


datum zveřejnění: 04. 10. 2017
datum aktualizace: 09. 10. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto: Sarah Sosiak na webu unsplash.com


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty