Litomysl Město pro lidi

Rok fungování inkluze na Litomyšlsku

Projekt Cestou vzájemného porozumění pomáhá dětem na základních školách v Litomyšli a okolí od září 2016, nedávno jsme tedy oslavili první rok jeho fungování v praxi. Při této příležitosti jsme se pro občany rozhodli zrekapitulovat, co je jeho cílem.

V první řadě je to zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Do projektu je zapojeno 15 základních škol a 22 mateřských škol z celého Litomyšlska. K 30. červnu 2017 bylo nově zaměstnáno 61 školních asistentů, kteří pracují v mateřských a základních školách. Každý asistent má svého mentora, kterých je celkem 58. Dále se projektu účastní 31 koordinátorů, ve většině případů jsou to ředitelé škol.

Nedílnou součástí Cesty vzájemného porozumění je rovněž doučování žáků. Na všech základních školách využívají možnosti individuálního doučování, kdy se celkem 115 pedagogů věnuje žákům, kteří doučování potřebují. Každá základní škola má možnost u dětí prostřednictvím kroužků podpořit rozvoj čtenářství, matematické gramotnosti či cizího jazyka. Celkem se podařilo zřídit 16 kroužků po celém Litomyšlsku.   

V rámci projektu na I. ZŠ Litomyšl také například zavedli aktivitu, kdy absolvent školy, tedy starší kamarád, spolupracuje a pomáhá mladšímu žákovi, celkem tam takto vytvořili třináct dvojic. Součástí projektu jsou i setkání s odborníky, vzájemné návštěvy mezi školami či další vzdělávání pedagogů. Od 1. září 2016 má každá mateřská i základní škola k dispozici v rozsahu 24 hodin možnost využít odborné konzultace. Od června 2017 využilo 22 škol a 33 pedagogů nabídku vzájemné hospitace a sdílení dobré praxe. To znamená, že v cizích školách pozorovali výuku a získali tím informace, jak se učí jinde. Od letošního září budou v hospitacích pokračovat. Skupina téměř padesáti učitelů má možnost se systematicky vzdělávat v oblasti prevence řečových vad, poruch pozornosti a hyperaktivity či ostatních typů speciálních potřeb. Do této chvíle proběhlo pět takovýchto seminářů.

Od loňského podzimu ve městě fungují Klubík a Klub. V prostorách Rodinného centra Litomyšl funguje Klubík denně od 8.00 do 12.00 hod. Je zde pedagogický pracovník, který pečuje o děti, jež z různých důvodů nenavštěvují mateřské školy. Průměrná denní docházka činí asi patnáct dětí. V DDM Litomyšl mohou žáci základních škol každý den od 12.00 do 16.00 hod. navštěvovat Klub. Odborný dohled zde dětem zajišťuje podporu při doučování i volnočasových aktivitách. Denně se v Klubu vystřídá zhruba patnáct žáků základních škol.

Osobně mám radost z toho, že máme od učitelů, asistentů i koordinátorů pozitivní reakce a jsme v neustálém kontaktu. Naším společným cílem je, aby projekt byl pro děti, žáky i pedagogy přínosem a splnil naše očekávání,“ řekla k roku fungování Cesty vzájemného porozumění Milada Nádvorníková, vedoucí Odboru školství a sociální péče MěÚ Litomyšl. Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“ je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z obecních rozpočtů. Realizace projektu byla zahájena 1. července   2016   a projekt bude ukončen   30. června 2019. Celkové způsobilé náklady budou v max. výši 72,8 mil. Kč.

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“, r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a  financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.


datum zveřejnění: 04. 10. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Rok fungování inkluze na Litomyšlsku


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty