Litomysl Město pro lidi

Bude příští rok bez rozpočtového provizoria?

Snadnější nakládání s prostředky města na začátku kalendářního roku má přinést novinka, o níž budou v prosinci jednat zastupitelé. Ti budou poprvé schvalovat rozpočet pro celý rok ještě před jeho faktickým začátkem. Pokud jej posvětí, nebude mít město na rozdíl od minulosti rozpočtové provizorium

V praxi to znamená, že bude možné již od prvních lednových dnů podle rozpočtu pracovat. V případě schválení tedy lze již v lednu začít s financováním investičních akcí města podle rozpočtovaných částek,“ vysvětlila Jitka Valentová, vedoucí finančního odboru. O předložení návrhu na prosincové jednání zastupitelstva rozhodla o prázdninách rada města v reakci na novelizaci zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle ní musí mít příspěvkové organizace města do konce roku schválený rozpočet. „Naše příspěvkové organizace, tedy například Zámecké návrší či Smetanův dům, jsou z velké části financovány městem a musí své rozpočty v listopadu předložit radě. Proto jsme na pokyn pana starosty začali i s prací na rozpočtu Litomyšle pro rok 2018, aby zastupitelé v rámci jednání o rozpočtu města rozhodli ještě letos o výši rozpočtu příspěvkových organizací,“ dodala Jitka Valentová.

V minulých letech město využívalo možnost schválit rozpočet až v novém roce a do té doby hospodařit podle zastupitelstvem přijatých pravidel rozpočtového provizoria. Ta byla do jisté míry svazující a v některých situacích bylo nutné několik týdnů čekat na schválení rozpočtu.


datum zveřejnění: 04. 10. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele nuttakit z domény FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty