Litomysl Město pro lidi

Litomyšlská nemocnice pořádá den otevřených dveří

Ve čtvrtek 5. října budou v Litomyšlské nemocnici vítání všichni zájemci o zdravý životní styl i ti, kteří se chtějí dozvědět více o svém aktuálním zdravotním stavu. Den otevřených dveří v duchu hesla „Přátelská nemocnice‟ bude probíhat od 9.00 do 15.00 hodin v areálu nemocnice.

Zdravotníci nemocnice provedou návštěvníky vybranými odděleními, kde se dozvědí více o jejich chodu i prevenci v dané oblasti. V nemocničním parku pak budou rozestavěny další infostánky.

„Přátelská nemocnice je program, jehož cílem je odstraňovat bariéry fyzické, mezilidské i komunikační tak, aby byli v naší nemocnici spokojeni pacienti i zaměstnanci. Neformální setkání občanů se zdravotníky, při kterém se mohou návštěvníci zeptat na vše, co je k tématu nebo fungování oddělení v nemocnici zajímá, bezesporu patří k aktivitě, která k tomuto cíli přispívá,‟ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

„Připravili jsme pro návštěvníky pestrý program, který ukáže naši nemocnici i z jiné strany, než jsou občané zvyklí jako pacienti. Návštěvníkům nabízíme možnost využít zdarma preventivní vyšetření zaměřená např. na měření nitroočního tlaku, zvýšené hladiny krevního cukru v krvi, kontrolu mateřských znamének atd. Dále se dozví, jak předcházet onemocnění a zároveň jaké jsou možnosti léčby, pokud už nás nějaký zdravotní problém trápí. Letos se chceme především věnovat edukaci – osvětě v rámci prevence cévní mozkové příhody. Tzn. nejenom měřit krevní tlak, ale také informovat, jaké příznaky se mohou objevit a jak se má člověk v takové situaci zachovat. K tomuto tématu budou pro návštěvníky připravené i tištěné letáky „Zdraví mozku‟, dodala náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice Světlana Jeřábková.

„Doufám, že se návštěvníci dne otevřených dveří sejdou v hojném počtu. Bude to možnost, jak poznat nemocnici jiným úhlem pohledu, tedy v situaci, kdy lidé nepřichází s problémem nebo potřebou léčby, ale i příležitost nechat se preventivně vyšetřit nebo se jen lépe zorientovat v areálu,“ říká krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, pod jehož záštitou se akce v Litomyšlské nemocnici uskuteční.

Během dne otevřených dveří budou zájemci moci nahlédnout do chodu interního oddělení (měření krevního tlaku, retro-výstavka, ukázka koupací sedačky od firmy ARJO HUNTLEIGHT), očního oddělení (měření nitroočního tlaku – 1. patro monobloku), ortopedického oddělení (výstava materiálů na ortopedické operace), neurologického oddělení (prevence cévních mozkových příhod, edukace pacientů), mamografie (samovyšetření prsů ve spolupráci s Mamahelp), oddělení klinické biochemie (odběry glykémie a vyšetření krve ve stolici – 1. patro monobloku), kožní ambulance (prevence melanomu - prohlídka znamének). Dále bude možnost navštívit zázemí nemocniční lékárny a hematologicko-transfuzní oddělení (1. patro monobloku), kde zájemci dozví více informací o možnostech darování krve.

Pro návštěvníky bude přichystáno i malé občerstvení a zároveň bude na místě probíhat prodej dárků vyrobených Charitou Chotovice a prodej u stánku Zahradní keramiky. V případě nepříznivého počasí nebo z provozních důvodů jsou změny v programu vyhrazeny.

Mgr. Dušan Korel
Oddělení komunikace a marketingu, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

datum zveřejnění: 02. 10. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Litomyšlská nemocnice pořádá den otevřených dveří


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty