Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Komise rozhodla o trase dálnice D35 v okolí Litomyšle

V úterý 22. srpna 2017 zasedala Centrální komise Ministerstva dopravy ve věci trasování dálnice D35. Ta měla rozhodnout o tom, jakou variantu dálnice v okolí Litomyšle ŘSD v budoucnu postaví. Její členové při jednání konstatovali, že urychlená výstavba této komunikace patří mezi nejvyšší priority.

Členové pak porovnali jednotlivé varianty (více například ZDE), tedy hlavně původní plán č. 0 (DÚR) a studii č. 1. Při podrobném srovnání nakonec dospěli k následujícímu závěru: Po projednání a posouzení „Technické studie varianty trasy D35 Litomyšl – Janov“ a se znalostí stanovisek Pardubického kraje, města Litomyšle, obcí Strakov, Janov a Němčice a spolku Pro Litomyšl a Živé Kornice, Centrální komise jednohlasně schvaluje dosavadní přístup investora ŘSD ČR a potvrzuje pokračování přípravy stavby ve variantě č. 0 (DÚR). Ostatní alternativní varianty zpracované v rámci studie společnosti APIS byly shledány jako nepřijatelné a jejich předpokládané vlastnosti neobsahují dostatečně relevantní důvody pro změnu dosud státem sledovaného přístupu.


Téma trasování dálnice D35 je jedním z bodů zářijového zastupitelstva a o výsledku jednání přineseme zprávu.


datum zveřejnění: 29. 8. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty