Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Protipovodňový systém pomůže s ochranou životů

Obyvatelé Litomyšle se v historii již bohužel několikrát přesvědčili o tom, kolik škody umí napáchat povodně. S ohledem na to se v červenci podařilo dokončit projekt, díky kterému se z dotace Operačního programu Životního prostředí v okolí toku Loučné nainstalují desítky zařízení výstražného a varovného systému.

Realizace projektu je naplánována od listopadu 2017 do dubna 2018, vše bude stát za 2,4 milionu korun. „V uplynulých letech nás naštěstí povodně díky klimatickým podmínkám netrápily, ba naopak by se dalo říci, že vody v řece je méně než kdy předtím. Nicméně jak ukázala historie, tak se tento stav může kdykoliv změnit. Už jsme zažili bleskové povodně po několikadenních vydatných deštích i po náhlém jarním tání a je nesmírně důležité, abychom byli na tyto mimořádné situace připraveni. Proto nainstalujeme prvky varovného a výstražného systému, které sice povodni samotné nezabrání, přírodě zkrátka neporučíme, ale dají lidem čas potřebný pro to, aby se včas dostali do bezpečí a měli šanci minimalizovat hmotné škody na majetku,“ zdůvodnil realizaci projektu místostarosta Josef Janeček.

Město do této doby nemělo dostatečně účinný nástroj a systém pro prevenci škod způsobených povodněmi. Díky zmíněnému projektu však bude Litomyšl mít nový digitální povodňový plán a výstražný systém, které poslouží pro prevenci a rovněž minimalizaci ohrožení lidských životů a majetku. Povodňový plán bude mít vazby na další podobné dokumenty a bude ve vazbě na centrální databázi Povodňového informačního systému. Dojde tak k efektivnímu propojení toku informací, které jsou využívány v povodňové ochraně města a místních částí v době krizových stavů. Dále se předpokládá zefektivnění práce složek integrovaného záchranného systému a povodňových komisí.

Pro ozvučení části města, které se nachází v záplavové zóně podél toku Loučné, bude techniky instalováno 34 bezdrátových hlásičů a 86 reproduktorů. V Nedošíně bude pro ozvučení osm bezdrátových hlásičů a 19 reproduktorů. Pro účely prevence obyvatel budou v Čisté, na toku Loučné a na Primátorské hrázi tři ultrazvuková čidla, která budou monitorovat výši hladiny. O včasné varování obyvatel se postará nová elektronická siréna a v rámci projektu vznikne v budově městského úřadu vysílací pracoviště pro účely zpracování a předávání dat.

Riziko povodní by podle odborníků nemělo být bráno na lehkou váhu, pokud by Litomyšl zasáhla stoletá povodeň, tak by v bezprostředním nebezpečí bylo zhruba 850 lidí a přes sto budov.


datum zveřejnění: 2. 8. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele Maggie Smith z domény FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty