Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Městská galerie v srpnu slaví 40 let existence

Na výstavy do renesančního domu U Rytířů již návštěvníci chodí úctyhodných 40 let! 27. srpna 1977 zde byla slavnostně otevřena „Galerie Josefa Matičky“ se stálou expozicí obrazů Josefa Matičky a děl z části jeho sbírky moderního umění, kterou městu v duchu přání svého zesnulého manžela věnovala Anna Matičková.

Právě otevření nových výstavních prostor byl jednou z podmínek tohoto velkorysého daru. Dům U Rytířů, postavený ve 40. letech 16. století, sloužil ještě na počátku 70. let minulého století k bydlení. V letech 1975–1977 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce za účelem zbudování nové galerie, během ní byl v místnosti v prvním patře objeven raně renesanční dřevěný kazetový strop, část sedile mezi okny a raně renesanční meziokenní pilíře s bohatě zdobenými hlavicemi s vegetativními vzory. Mimořádnost objevu dokládají i fragmentárně zachované zbytky původní polychromie (barevnosti). Restaurátorské práce na obnově památky vedl Olbram Zoubek, který vytvořil i desku s nápisem: GALERIE JOSEFA MATIČKY umístěné u vstupu do galerie. Tento název však nikdy nevstoupil v oficiální platnost, neboť ho pravděpodobně odmítlo schválit tehdejší ministerstvo kultury.

Síň Josefa Matičky zde fungovala do roku 1985, poté začalo dům U Rytířů využívat pro krátkodobé výstavy výtvarného umění tehdejší Muzeum a galerie v Litomyšli a od roku 2004 v něm sídlí Městská galerie Litomyšl.

V současná době zde můžete obdivovat nejen dochované renesanční prvky, ale i výstavu s názvem Malířka Lííída Jandová, prezentující tvorbu autorky, jejíž život i dílo je neodmyslitelně spjaté s Litomyšlí a jejím okolí. Díla Josefa Matičky i obrazy z jeho sbírky si můžete prohlédnout v Městské obrazárně, sídlící ve 2. patře litomyšlského zámku. Těšíme se na Vás!

Zuzana Tomanová
Městská galerie Litomyšl

datum zveřejnění: 2. 8. 2017
datum aktualizace: 29. 8. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Městská galerie v srpnu slaví 40 let existence


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty